Wat is een team eigenlijk? Een noodzakelijke definitie

teamchange wat is een team

Groep of team? Elke groep kan in principe samen aan een taak werken maar daarmee is ze nog geen team. Intuïtief herkent bijna iedereen het gevoel dat een team méér is. Een goed team is beter dan de optelsom van de leden. Het is dit effect dat bedrijven nastreven wanneer ze de organisatie herstructureren in […]

De Roos van Leary: vier interactiestijlen.

16-9

De communicatie in groepen verloopt wel eens erg ondoorzichtig. Het gaat zo snel, en patronen zijn soms lastig te herkennen. Ook speelt zich veel van het groepsleven ‘onder water’ af. Je ziet lang niet alles wat er ‘speelt’. Met behulp van het juiste model kun je makkelijker zicht krijgen op dat geheimzinnige relatieniveau van gedrag in groepen. Een van die modellen is de zogenaamde Roos van Leary. Het is een populair en eenvoudig systeem dat snel te begrijpen is en dat veel wordt gebruikt.

Taakvolwassenheid en situationeel leidinggeven

Situationeel leidinggeven

Willen en kunnen Taakvolwassenheid is een combinatie van motivatie voor de taak en het hebben van de nodige vaardigheden. Willen en kunnen dus. Willen en kunnen liggen soms dicht bij elkaar. Iemand die zich vaardig voelt heeft meer zelfvertrouwen, en zelfvertrouwen is een voorwaarde voor motivatie. Leiders zijn taakgericht (sturen) en/of mensgericht (steunen). In verschillende […]

Groepsdynamica: het onder-water-leven van het team

Groepsdynamica-het-onder-water-leven-van-een-team-teamchange

  Iedereen die met een groep werkt, of het nou een intern groepslid is of een externe begeleider, kan interveniëren (ingrijpen, sturen) op de samenwerking. Om dat goed te doen is het nodig dat je snapt op welk niveau zich welk proces afspeelt. Een voorbeeld: de besluitvorming duurt eindeloos. Alle argumenten zijn al vaker genoemd […]

Feedback en kritiek geven… en ontvangen

Feedback en kritiek geven kunnen wel een prikken

Ten strijde tegen blinde vlekken Feedback geven is de beste remedie tegen misverstanden, het is de beste manier om oud zeer op te ruimen en het is bijna het enige middel om blinde vlekken te ontmaskeren. Een blinde vlek? Dat is wat anderen wel van jou weten, maar jij niet van jezelf. Mensen kunnen vreemde […]

Groepsdynamiek in 12 Angry Men

Drukkende omstandigheden De omstandigheden liegen er niet om. Het is bloedheet, de airco is stuk en over een uur start een belangrijke sportwedstrijd. De mannen van de jury willen snel naar huis en houden een vlugge stemming. Er worden opmerkingen gemaakt als ‘dit is een uitgemaakte zaak.’ De zaak lijkt inderdaad beklonken, en dan… elf […]

Schaamte en verandering. Veranderkundigen leren van Levinas

Denkschaamte overkomt hem door de confrontatie met het verdriet of het verzet van degene die geacht werd enthousiast mee te lopen in het plannetje van de denker. Die denkschaamte is allicht iets pijnlijks, maar hij kan een positief vervolg krijgen in de vorm van reflectie en innerlijke verandering. Daarover gaat mijn boek Schaamte en verandering. […]

Vijf stijlen in het omgaan met conflicten. Het TKI model

Stijlen van conflicthantering Teamchange

  Het optimale spanningsniveau Om lekker te kunnen werken is er voor iedereen een optimaal spanningsniveau. Dit verschilt van persoon tot persoon. Wat voor de een een  lekkere pittige discussie is, doet een ander angstig afhaken. Conflicten in een team ontstaan niet alleen doordat mensen het over bepaalde inhoudelijke zaken oneens zijn. Ze ontstaan ook […]

Teamontwikkeling: de mise-en-place voor de teamcoach

Spontane-, versus gestuurde ontwikkeling Teams ontwikkelen zich, daar hoef je niets voor te doen. Teamleden leren elkaar kennen, en dat bevalt soms wel en soms niet. Er worden afspraken gemaakt en afspraken geschonden. Relaties ontstaan, structuren vormen zich, gewoontes slijten in: het team krijgt geschiedenis. De teamontwikkeling verloopt vaak volgens bepaalde patronen. Zo is er […]

Het Teamwiel® – Zes succesfactoren voor teamwerk

teamwiel van vroemen - zes succesfactoren voor teamsucces

Teamwerk niet op bestelling Dat gezegd hebbende, ben ik er geen voorstander van teams aan hun lot over te laten. Vooral niet als groepjes mensen ongevraagd het etiket ‘team’ opgeplakt hebben gekregen, hetgeen in organisaties aan de orde van de dag is. Mensen die aan hun samenwerking moeten of willen werken kunnen wel degelijk iets […]

De toekomst van gaming

Mensen spelen graag. Dat is altijd al zo geweest. En niet alleen mensen, maar ook (jonge) dieren. Het meest universele speelgoed is een bal: geef een hond, een kind of een kerel een bal en het spel ontstaat vanzelf. In het digitale tijdperk heeft spelen een nieuwe betekenis gekregen: Er is sprake is van een […]

Teamwerk moet vaker dan het hoeft

Synergie of ideologie? Teamwerk is in organisaties net zo’n vanzelfsprekendheid als geld verdienen. Van teamwerk wordt veel goeds verwacht, en inderdaad, met een goed team kun je resultaten bereiken die anders ondenkbaar zijn. Bijna iedereen heeft wel een ervaring met werken in een team waarbij je het gevoel kreeg op vleugels te gaan. Toch is […]

Spiegel aan de top – scholen in executive coaching

Visies op coaching Zo kijkt Insead bijvoorbeeld door de bril van het klinisch psychologisch paradigma. Uitgangspunt daar is dat het van belang is voor leiders om inzicht te hebben in de eigen biografie en de gedragspatronen die je gedurende je leven ontwikkeld hebt, omdat je die patronen anders onbedoeld op je collega’s uitleeft. Je directievoorzitter […]

Even tot team tellen – Randvoorwaarden voor teamwerk

teamchange tot tien tellen randvoorwaarden voor teams

10 Randvoorwaarden Er zijn tien randvoorwaarden om met een groep mensen een (h)echt team te kunnen worden. 1. Een herkenbaar gezamenlijk belang. De eerste vraag die je stelt als je met elkaar teamwerk verwacht: ‘hebben wij een helder gezamenlijk doel? En in het verlengde daarvan: ‘heeft ieder teamlid bij dat doel een belang en kunnen […]

Wat is een spelsimulatie?

Een spelsimulatie (business game, serious game) is een nabootsing van de werkelijkheid. Het doel is te leren op een praktische manier. Deelnemers leren over hun eigen competenties en over de organisatie die gesimuleerd wordt. Soms is dat een gehele organisatie, vaker is het een organisatieproces. Soms gaat het over een bestaande organisatie: het doen van de simulatie heeft dan een diagnostisch karakter. Vaker is het een toekomstige organisatie. De simulatie is dan bedoeld om nieuwe competenties te ontwikkelen.

Een goede teamleider wordt op handen gedragen

Het stuurvacuüm Er is de laatste jaren veel interesse voor leiderschap in organisaties. Men vindt dat er een ‘gebrek’ aan is, en er klinkt niet zelden de roep om dienend, authentiek, natuurlijk en vrouwelijk leiderschap. Managers worden afgedaan als regelaars, mensen die ‘op de winkel passen’. De man of vrouw met visie daarentegen, dat is […]

15 Tips voor begeleiders van spelsimulaties

Wie spelsimulaties begeleidt doet er goed aan zich grondig voor te bereiden. Het begeleiden van een spel vraagt meer vaardigheid dan even de regels uitleggen. Omdat je deelnemers vraagt zich tijdelijk in een andere werkelijkheid te begeven, moet je dit als spelleider zorgvuldig inleiden, begeleiden en weer uitleiden.

Dilemma’s voor teamleiders

Dilemma 1: Vrijheid in gebondenheid Hoe veel speelruimte goed is voor het team hangt sterk van de taak af. Het uitvoeren van een blindedarmoperatie kent minder vrijheidsgraden dan het organiseren van een personeelsfeest. Toch zullen ook daar kaders zijn. Een speelveld zonder belijning is leegte, is geen speelveld. Maar met te veel kaders ontneem je […]

Vier venijnige valkuilen bij veranderprocessen. De schaduwzijde van je gedrag

1. Je focus verliezen Omdat elke verandering gepaard gaat met onduidelijkheid raak je als medewerker gemakkelijk uit koers. Wat zeker was gaat verdwijnen en wat komt is nog onzeker. Een logische reactie is dat je op zoek gaat naar informatie, meestal buiten je directe werkomgeving. Voor je het weet gaat er steeds meer aandacht naar […]

Motiveren en beïnvloeden, duwen of trekken?

16-9 Beinvloeden duwstijlen trekstijlen teamchange

De volgende ‘motiverende krachten’ worden specifiek aan teamwerk toegeschreven: Meer eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid hebben Erbij horen, een gevoel van saamhorigheid hebben, sociaal contact Een gevarieerder takenpakket en meer afwisseling in het werk Erkenning en waardering van prestaties door teamgenoten Ruimte bieden om te kunnen ontwikkelen en leren van elkaar Het verwarrende is dat deze […]

Team op vleugels – Gids voor geïnspireerd samenwerken

Het werken in teams is zo oud als de mensheid. Maar de laatste decennia is er binnen en buiten organisaties grote belangstelling voor deze speciale vorm van geïnspireerd samenwerken. De verwachtingen van teamwerk zijn hoog. Teams kunnen geweldige resultaten boeken. Zij zijn in staat complexe problemen op te lossen. Met veel creativiteit. En het werkproces is plezierig. Met meer eigen verantwoordelijkheid.

Profiel van een teamleider: moet-ie slim zijn?

Teamchage

Het komt nog vaak voor dat de ‘beste van de klas’ zich opwerkt tot teamleider. Of deze persoon ook over leiderschapskwaliteiten beschikt wordt in de benoeming niet altijd meegenomen. Een teamleider houdt zich bezig met (1) de doelen en met de middelen van het team. Daarnaast bemoeit hij zich (2) met het team zelf en (3) […]

Samen leren in onderwijsteams

Het Ruud de Moor Centrum (RdMC) van de Open Universiteit is een kennis- en expertisecentrum voor de professionalisering van leraren. In de onderwijswereld wordt stevig ingezet op het werken in teamverband. De beloften en de verwachtingen daarvan zijn hoog. Als het team goed draait, hebben alle betrokkenen er baat bij. We kijken in dit boek naar het […]

15 Tips voor het begeleiden van een groepsgesprek

Vergadertips

Een goede begeleider is voor een groep die in gesprek gaat een zegen. Hij voorkomt dat er te veel wordt afgedwaald, dat enkelen het gesprek gaan domineren of stokpaardjes berijden. In een goed groepsgesprek wordt er energie gecreëerd in plaats van verkwist. Voor formele vergaderingen bestaat er een heel arsenaal aan hulpmiddelen en spelregels. Maar de talloze informele gesprekken, overlegjes, brainstorms en reflecties waar je dagelijks aan deelneemt zijn evenzeer gebaat bij goede begeleiding.