HOEVEEL SPEL WIL JE IN JE REALITEIT

De toekomst van gaming

Gaming-expert en zelfstandig gevestigd adviseur Annemieke Stoppelenburg schetst een vergezicht op de toekomst van gaming. Hoewel, vergezicht? De toekomst is al lang begonnen.

In dit artikel

Mensen spelen graag. Dat is altijd al zo geweest. En niet alleen mensen, maar ook (jonge) dieren. Het meest universele speelgoed is een bal: geef een hond, een kind of een kerel een bal en het spel ontstaat vanzelf. In het digitale tijdperk heeft spelen een nieuwe betekenis gekregen: Er is sprake is van een ware spel-tsunami. Gaming en simulatie zijn het nieuwe leren en dringen steeds verder door in de samenleving.

Daarbij gaat het om het zoeken van nieuwe combinaties: iteratief, interactief, soms vluchtig, soms zeer grondig, vaak zelfs met onbekenden aan de andere kant van de wereld als tegenspeler. We zijn bezig met het ontwikkelen van een verzameling collectieve competenties van een onmetelijke schaalgrootte en eindeloze creativiteit, die instant voorhanden is. De uitdaging van de organisatieadviseur is om de klant naar die overvloed te helpen kijken, te helpen kiezen en te helpen operationaliseren.

Nieuwe werkelijkheid

Door de opkomst van nieuwe technologieën is het verspreiden van informatie en het collectief oplossen van problemen meer de moeite waard geworden en ook in een professionele omgeving steeds interessanter. In de eenentwintigste eeuw moeten we leren om bredere horizonnen van denken, handelen en samenwerken te omarmen.

Via gaming kan de collectieve betrokkenheid zich richten op doelen die nog verder in het verschiet liggen. We kunnen spelen met de toekomst. Technologie verandert onze relatie met de realiteit. Waar wij tot voor kort altijd vroegen hoe realistisch een spel moest zijn, is het in de toekomst eerder omgekeerd. Dan vragen we hoeveel spel we zullen inzetten in de realiteit.

In de nieuwe realiteit bestaat er een gigantische hoeveelheid gefragmenteerde kennis die gesynthetiseerd moet worden. Daarbij moeten we over de eigen grenzen, en die van het hier en nu, heen kijken. De uitdaging is het verbinden van praktijk en wetenschap en van verschillende disciplines. Ook zouden we een spelmakerscode moeten ontwikkelen, die normen en waarden voor gaming waarborgt: een spel mag niet manipuleren en mag geen geen verborgen ideologieën bevatten; een spel mag geen schade berokkenen; een spel is geen handel. Een spel moet sterker, wijzer en blijer maken. Je hebt als game ontwikkelaar macht en die moet je wijs gebruiken.

WIFI generatie

De jonge generaties zijn geboren als ‘digitale wezens’.  De huidige generatie Einstein is wat dat betreft nog maar het begin. De WIFI generatie groeit op met een vanzelfsprekende toegang tot de digitale en virtuele wereld. Dat heeft zijn effect op toekomstige ontwikkelingen, dat kan niet anders. De manier van leren verandert, de interactiemodellen tussen mensen en organisaties veranderen, en innoveren zal dus ook veranderen.

De professional kan daar op inspelen door zelf ook anders, breder te gaan denken en werken. Door verklaringen uit de wetenschap en het veld te combineren, bijvoorbeeld, door pluriform en interactief te werken, door open te staan voor nieuwe visies en onverwachte invalshoeken en deze te delen met anderen. Gezamenlijk verworven kennis moet kunnen groeien en rijpen, door tussentijds de inhoud vast te leggen, in het besef dat dit slechts tijdelijke inzichten zijn.

Het boek kun je hier bestellen

gaming boek middelgroot

Aanverwante artikelen

Nieuwste artikel - Veranderen als samenspel. Kunnen we samen spelen?

Nieuwste artikel - De kleuren van veranderen verrijkt met paars en oranje

Nieuwste artikel - Teamtools Online – 50 oefeningen met App & Web

Nieuwste artikel - De ongeschreven regels die vrouwen (nog) niet kennen

Nieuwste artikel - Engagement bij ingrijpende veranderingen

Geef een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Welk account wil je maken?

Minimaal 8 tekens, 1 hoofdletter, 1 cijfer en 1 leesteken. Gebruik geen wachtwoord dat je elders ook gebruikt.

Aanmelden Ask me Anything

Zit je met een casus? Een lastige klus? Iets met je team of je rol als teamcoach of teamleider? Kom naar een online AmeA sessie, je mag alles vragen. Meld je aan! Het is van 10.00 tot 11.30. Kom wel op tijd, eerder weggaan kan.

Boek aanbevelen

Bestand delen

Je kunt een pdf-bestand delen op onze site. Een artikel, of iets anders moois. Stuur het ons en wij plaatsen het onder jouw naam op onze Download & Delen pagina.

Werkvorm posten

De instructie
Helder en in hele zinnen. Geen telegramstijl. Gebruik stappen of nummers. Of tussenkopjes in vet. Geef eventueel variaties of tips aan het eind. Doe géén copy-paste van een andere site of ander document!!

Account aanpassen

Minimaal 8 tekens, hoofdletter, cijfer en speciaal teken. Gebruik geen ww dat je elders gebruikt. 

Minimaal 8 tekens, 1 hoofdletter, 1 cijfer en 1 leesteken. Gebruik geen wachtwoord dat je elders ook gebruikt.

Minimaal 8 tekens, 1 hoofdletter, 1 cijfer en 1 leesteken. Gebruik geen wachtwoord dat je elders ook gebruikt.

Let op – als je geen bevestiging hebt ontvangen is het maken van je account niet gelukt. Je kunt dan niet inloggen.

Profiel maken of aanpassen

Leuk als je zichtbaar wilt zijn op de site. Ook klanten kunnen je profiel zien, maar alleen mensen die zijn ingelogd hebben zicht op je contactgegevens. 

  • JPG/JPEG/PNG
  • Zo vierkant mogelijk
  • Vooral je gezicht
  • Max 500kb

Review maken

Onze studenten – misschien jij ook – hebben veel aan de reviews op onze site. Help jij toekomstige studenten met jouw review? Het mag eventueel anoniem of onder pseudoniem. Veel dank!

Meer informatie +

Kom kennismaken met ons!

Je wilt wellicht met ons samenwerken of je bij ons laten opleiden, maar nog even ‘gevoel’ krijgen bij wie wij zijn? Of je hebt gewoon een aantal vragen die je liever persoonlijk bespreekt?

Laten we (video)bellen!

We ontmoeten elkaar via telefoon, Teams of Zoom. Geheel vrijblijvend uiteraard. In principe neemt Martijn Vroemen contact met je op, maar je kunt ook kiezen voor andere Teamchangers.

Handleiding Zoom + mini-werkvormen

Stel je vraag!