leer het vak, ontwikkel je stijl

Erkende Leergang Teamcoaching

Een complete, StiR erkende opleiding die met beide benen op de grond staat. Voor teamcoaches, teamtrainers en teamleiders. In 11 dagen gaan we langs alle spannende thema’s waar je als teambegeleider mee te maken krijgt. Wij werken vanuit drie invalshoeken: systemisch, psychologisch en groepsdynamisch. Martijn Vroemen vormt met gastdocenten het team dat met jou van deze opleiding een coproductie maakt.

complete opleiding voor teamcoaches

Erkenning & kwaliteit

Ons studiemateriaal

Boeken van Martijn Vroemen - Teamchange

Even kennismaken?

De opleiding wordt gevoed vanuit drie bronnen, drie kennisdomeinen. Wij denken dat je daarmee een evenwichtig en compleet programma hebt.

Systemisch – Veel interventies in teams zijn gericht op problemen en worden daarmee niet zelden symptoombestrijding. Wij kijken liever naar het ‘geheel’, de patronen die daarin zitten en we kijken de ‘complexiteit’ van vraagstukken aan. Eigenlijk is alles wat wij doen systemisch geïnspireerd en we besteden er ook een hele module aan. 

Psychologisch – Teams bestaan uit mensen en het gedrag van mensen is niet logisch… het is psychologisch! In de opleiding leer je om jezelf beter te monitoren ‘in het moment’ en om mensen in teams beter te begrijpen. Dit alles vraag om zelfreflectie, zelfkennis en – uiteindelijk – zelfacceptatie. De taal die we hiervoor gebruiken komt grotendeels uit de Transactionele Analyse. 

Groepsdynamisch – Tussen mensen ontstaan in elke groep interacties en beïnvloedingen die continu op zoek zijn naar balans. De dynamiek van gevoelens, gedachten en gedragingen is deels in de bovenstroom waarneembaar, maar veel zit ook in de onderstroom. Wij helpen je om dit beter te begrijpen, maar vooral ook om er minder benauwd voor te zijn. Minder schroom voor de onderstroom!

Leerdoelen

Overall: je gaat het vak van Teamcoach leren. Aan het eind van de leergang zul je zeer waarschijnlijk zeggen dat je jezelf toekomst kunt noemen. (Ook al ben je dat nu al).

 1. Teams ontwikkelen en eigenaarschap vergroten.
 2. Een team systemisch benaderen en systemische interventies kunnen doen.
 3. De onderstroom van een team begrijpen en daarin kunnen interveniëren.
 4. Het revitaliseren van teams die verandermoe zijn en waar geklaagd wordt.
 5. Kunnen omgaat met de paradox van zelfsturing en stimuleren van initiatief.
 6. Productief maken van diversiteit en het bevorderen van wederzijds respect.
 7. Het (h)erkennen van jouw eigen stijl en kracht als teambegeleider.

Deelnemers – De Leergang Teamcoaching is voor er voor teamcoaches, teamleiders en teamtrainers. Deze mix van deelnemers levert veel leermogelijkheden op. We zoeken nieuwsgierige deelnemers die echte vragen hebben en die bereid zijn hun cases in te brengen. Je hebt al wel eens ‘voor de groep gestaan’, als voorzitter, teamleider, projectleider, mediator, trainer of adviseur. Tijdens deze leergang komen over het algemeen vrij ervaren mensen, maar ook startende teamcoaches zijn welkom. Basis coachvaardigheden bezit je al, maar je wilt je repertoire uitbreiden in het werken met groepen en teams. We gaan uit van minimaal hbo-niveau.

 • Teambegeleiders die meer houvast willen in hun rol als teamcoach.
 • Teamtrainers die hun ervaring met groepen uit willen breiden naar begeleiden van teams.
 • Teamleiders en teamcoaches die het op gevoel doen, en zich willen professionaliseren.
 • Organisatieadviseurs die zich nu meer met organisatieverandering bezig houden.
 • Voorzitters en projectleiders die nu nog vooral werken met inhoud en structuur.
 • Agile/Scrum/Lean-coaches die meer met de factor ‘mens’ willen leren werken.

Leerhouding – We vragen tijdens de leergang een actieve leerhouding. Je bent nieuwsgierig naar het vak, naar je mede-cursisten, en vooral ook naar jezelf. De leergang is methodisch, maar zeker ook reflectief. Persoonlijke ontwikkeling komt in alle bijeenkomsten aan bod.

Participatief leren – In deze opleiding teamcoaching sta je niet aan de kant: je gaat aan de bak. Deelnemers krijgen de kans een stukje van de begeleiding op zich nemen. Zo kan je meteen oefenen en kunnen we samen leren. Daarnaast zul je concrete experimenten uitvoeren in je praktijk waarbij de deelnemers elkaar ondersteunen. De trainers staan daarbij klaar voor je als coach.

e-Learning – De fysieke bijeenkomsten zijn ingebed in online lees- en reflectie opdrachten. Zo kom je goed voorbereid naar de sessies, en kunnen we daar meer tijd besteden aan ervaren en oefenen. 

Inhoud – In elke module werken we aan drie thema’s; diagnose, interventie en zelfreflectie. Per module gaan we een slag dieper.

 • Diagnose van teams – Hoe identificeer je ontwikkelvragen en leermogelijkheden van een team? Hoe stel je ambities vast? Wat zijn probleemteams en hoe kun je die weer vlot trekken? Hoe doe je een intake?
 • Interventierepertoire – Welke technieken heb je als teamcoach tot je beschikking. Hoe kun je werken met de onderstroom in het team? Wat moet je als teamcoach nooit doen?
 • (Zelf)reflectie – Hoe krijg je eigenaarschap in het team? Wat kun je met intervisietechnieken? Wat zijn jouw kwaliteiten als teambegeleider? In welke rollen presteer je het beste? Waar liggen jouw grenzen?

Bijeenkomsten – De Leergang Teamcoaching is opgebouwd rondom drie modules. Verder zijn er een Startdag, een Slotdag en twee Themadagen.

 • Startmoment: Dit is een online kennismaking met de groep vaste deelnemers.
 • Introductiedag: Teamcoaching Fundamentals, waarin je alle basisbegrippen van teamcoaching leert kennen.
 • Module 1: Professioneel Teamcoachen – “Leer helpen zonder bemoeizucht’
 • Themadag: Training Teamwiel – je leert super veel interventies en modellen rondom dit bekende wiel.
 • Module 2: Systemisch Teamcoachen – ‘Werk met de complexiteit van het team’
 • Themadag: Teamcoach Psychologie – Je gaat aan de slag concepten uit de transactionele analyse.
 • Module 3: Groepsdynamisch Teamcoachen – ‘Begrijp de psychologica van de groep’
 • Slotdag: persoonlijk manifest, feedback en theorietoets.

Coachgroepjes – Tijdens het programma zul je praktijkopdrachten doen waarop je feedback krijgt van je eigen begeleider, en van deelnemers.

Tijden – Een 2-daagse workshop start om 09.30 en eindigt de tweede dag om 16.30 uur. Het avondprogramma is actief en duurt tot 20.00 uur. Daarna is er een gezamenlijk diner. De drie 1-daagse workshops starten met inloop vanaf 09.00 met koffie. Om exact 09.30 starten we. Eindtijd is 16.30 uur.

Praktijkervaring – Bij Teamchange maken de trainers dagelijks vlieguren in de praktijk. We coachen talloze teams in alle denkbare soorten organisaties.

 • We vinden het leuk om onze ervaring over te dragen aan gemotiveerde deelnemers.
 • En maken onze kennis direct toepasbaar met herkenbare modellen.
 • Je leert geen abstract verhaal, maar past alles meteen toe op je eigen team.
 • Van ons hoeft leren niet saai te zijn.  We houden van energie en actie!
 • De hele opleiding heb je één vaste docent + wisselende gastdocenten.

Groepscoach – Er zal een vaste begeleider zijn die bij alle bijeenkomsten aanwezig is. Dit zijn onze groepscoaches.

Martijn Vroemen – Heeft meer dan twintig jaar ervaring met groepstraining en teamcoaching. Hij is de oprichter van Teamchange en de schrijver van Team op Vleugels en het Handboek Teamcoaching. Hij is de vaste docent en zal 4 à 5 dagen voor zijn rekening nemen.

Gastdocenten – Per module zijn er gastdocenten die op een specialistisch thema hun bijdragen leveren.

 • Margit Sleeuwenhoek (TA)
 • Joost Tijdink (Stemcoach)
 • Mieke Reidinga (Systemisch)
 • Jeroen Wijnhorst (Trainingsacteur)
 • Petra Keuchenius (Mindfulness)
 • Paul Klein Woud (Boksworkshop)

Praktijk 100% – De trainers van Teamchange staan volop in de praktijk. Ze praten niet (alleen) over teamcoaching, ze doen het, in alle soorten teams, op alle denkbare niveaus.

Martijn Vroemen – Heeft meer dan 20 jaar ervaring met groepstraining en teamcoaching. Hij is de oprichter van Teamchange en de schrijver van diverse boeken, zoals het bekende Team op Vleugels en het nieuwe Handboek Teamcoaching.

Gasttrainers – Bij elk van de modules zijn er speciale gasttrainers in het actie-avondprogramma (stemcoaching, trainingsacteur en mindfulness) en een specialist voor de tweede dag over: (1) transactionele analyse, (2) causale diagrammen, en (3) persoonlijk leiderschap.

Groepscoach – Is de vaste begeleider, gedurende alle sessies. Dit zijn altijd ervaren teamcoaches die zelf een erkende opleiding hebben gedaan.

Vind je eigen vorm – Met deze Leergang Teamcoaching dringen wij je geen visie of zienswijze op, we helpen je om er zelf een te vormen. Je krijgt direct bruikbare modellen en tools aangereikt, maar we laten ook altijd alternatieven zien. Over teams wordt vaak veel te dogmatisch en overspannen gedacht. Wij denken dat niet alle samenwerkingsverbanden ‘topteams’ moeten zijn om toch succes te hebben.

Onze visie – Wij geloven dat in dit complexe vakgebied we het zo eenvoudig mogelijk moeten maken, maar niet simplistisch. Je zult van ons een onderzoekende houding zien, en die vragen we ook van jou. Hoewel teams ook succes hebben door ‘harde’ variabelen, zoals structuur, doelen en systemen, kijken wij vooral naar de menskant van het samenwerken. De meeste Teamchangers zijn psycholoog en/of coach.

Zie onze kwaliteitsbelofte in 10 punten.


Geen data te zien hier? Kan aan Safari liggen of server. Probeer een andere browser of klik dit totaal overzicht. 

 • Voorbereiding – Voorafgaand aan elke vragen we je om de theorie vast te lezen en een enkele zelfreflectie oefeningen te doen via onzes interactieve, online leeromgeving. Zorg dat je hiervoor voldoende tijd inplant.
 • Inbegrepen – In het totaalbedrag is alles inbegrepen, dus de locaties, maaltijden en de overnachtingen, en ook al het cursusmateriaal. Het kan desgewenst btw-vrij worden aangeboden. Informeer naar de mogelijkheden.
 • Studiebelasting – Totaal 23 dagdelen contacturen en 7 dagdelen lees/huiswerk. Na afloop krijg je een certificaat van Teamchange.
 • Certificaat – Na afronding ontvang je een speciaal Teamchange Certificaat. Hiermee heb je recht om deel te nemen aan al onze alumni bijeenkomsten, je kunt je profiel online op onze site zichtbaar maken. Met dit certificaat kun je bij klanten en opdrachtgevers aantonen dat je een hoog gekwalificeerde opleiding tot teamcoach hebt afgerond.
 • Erkenning STiRWie deze opleiding met succes afrondt kan zich als erkend teamcoach laten registreren bij de beroepsvereniging STiR. Daarvoor is het nodig dat je alle bijeenkomsten hebt bijgewoond en je portfolio van verslagen en reflecties gereed hebt.
 • Garantie – Zie onze kwaliteitsbelofte in 10 punten.

Deze leergang is erkend door de StiR, een onafhankelijk register voor professioneel begeleiders in Nederland. De erkenning is een kwaliteitskeurmerk voor opleidingen. Je kunt je bij succesvolle afronding met het deelnamecertificaat van Teamchange laten registeren als Erkend Teamcoach. Registratie geeft opdrachtgevers de zekerheid dat je kundig bent opgeleid. Voor jou heeft het nog extra voordelen:

 • Je bent vindbaar in het online StiR-register
 • Je mag het StiR-keurmerk en logo voeren in je communicatie-uitingen als zelfstandig begeleider.
 • Er zijn kortingen op vakbladen en bepaalde evenementen.

Reviews van deze opleiding

Reviews

Leergang Teamcoaching

10

'Van Intuïtie naar Expertise'

Als ervaren coach heb ik lange tijd vertrouwd op mijn intuïtie en praktijkervaring om mijn werk goed te doen. Echter, na het volgen van de Leergang Teamcoaching, realiseer ik mij nu hoe waardevol een gedegen coachopleiding is. De opleiding heeft mijn ogen geopend voor effectieve methoden en benaderingen die ik eerder over het hoofd heb gezien. Het is mij duidelijk geworden dat coaching een vak is dat vaardigheden en kennis vereist, en ik ben blij dat ik dat besef heb gekregen vanaf dag één van de opleiding. Voor zowel nieuwe als ervaren coaches kan ik deze opleiding van harte aanbevelen. Persoonlijk heb ik enorme vooruitgang geboekt in mijn rol als teamcoach, en ik had deze stap zeker eerder moeten zetten, besef ik mij nu achteraf. Als je echt het verschil wilt maken, is het essentieel om een solide basis te hebben, en dat is precies wat deze opleiding biedt!

Leergang Teamcoaching

9

'Een verrijking'

Tijdens de leergang heb ik veel over mezelf en over het mooie vak teamcoachen geleerd. Met een rugzak vol werkvormen en modellen de leergang afgesloten. Ik heb als prettig ervaren dat er steeds nieuwe gastdocenten aansloten met hun inzichten en ervaringen. Ik sta steviger voor een groep en kan beter diagnoses stellen met of zonder het team.

Leergang Teamcoaching

10

'Supernuttige, praktische en leuke opleiding'

Ik ben begonnen aan de leergang nadat ik had ontdekt hoe nuttig en praktisch toepasbaar een eerder gevolgde tweedaagse professioneel teamcoachen was. De leergang zorgt voor nog meer verdieping, over een breed scala aan teamcoachings onderwerpen, die je direct in de praktijk kunt brengen. Door de voortdurende reflectie en feedback van de mede-cursisten doorloop je een intensief leertraject. Ik heb veel geleerd en er ook nog erg van genoten!

Leergang Teamcoaching

10

'Goh, what a journey!'

Top training, I recommend this course to anyone that wants to become a better teamcoach or traininer. The fact that I could write in my native English language was a huge bonus. The rest I communicated mostly in Dutch. The training was intense but the things I learned about the process, techniques, but also the undercurrent relations and feelings, the most valuable part to me was learning more about myself and how that affects my training techniques. Martijn is een topper!

Leergang Teamcoaching

10

'Heerlijke opleiding!'

Ik ben pas net gestart en nu al enthousiast! Ondanks het feit dat ik al bagage heb, geeft me dit zoveel handvatten en structuur. Tot nu toe met name op het stuk wat is nou een team en wat niet en hoe ga je om met grote “teams”. Een ware verrijking!

Leergang Teamcoaching

10

'Chapeau voor de professionele trainers!!'

Een fantastische leergang, heeft mij zoveel meer mooie instrumenten en inzichten gegeven voor mij als teamcoach, maar ook zeker voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Zeer divers palet aan praktische werkvormen, theorieën en modellen zijn deze leergang inspirerend ‘voorbijgekomen. Meteen toepasbaar in de praktijk. Ook veel geleerd van de interactie met de groep, theorie werd meteen toegepast. Opleiding mag wat mij betreft nog langer duren. Nog meer de verdieping in :-)

Leergang Teamcoaching

8

'De leergang teamcoach: een aanrader!'

In de 11 dagen die deze leergang duurt heb ik een goed beeld kunnen ontwikkelen van wie ik wil zijn als teamcoach. Met name de dagen over transactionele analyse en het systemisch werken en de verdiepende gesprekken met mijn coachgroepje hebben eraan bijgedragen dat ik ook in mijn rol als docent en coach weer stappen heb kunnen zetten in mijn persoonlijke professionele ontwikkeling. De betrokken begeleiding van de groepscoach en bekwame en kundige docenten vormen een stevige basis voor de ontwikkeling van een diverse groep professionals.

Leergang Teamcoaching

10

'Boeiend en inspirerend'

Een boeiende leergang met veel kennis en praktische oefeningen. Het heeft mij veel geleerd over groepsdynamiek, systemisch werk en mijzelf. Een aanrader voor iedereen die met groepen werkt en daar beter in wil worden.

Prijs is exclusief 21% btw. Desgewenst kunnen wij btw-vrij factureren. Dat is voor particulieren en bepaalde organisaties voordelig. Vink deze optie bij inschrijving aan.

Stel je vraag!

Kom kennismaken met ons!

Je wilt wellicht met ons samenwerken of je bij ons laten opleiden, maar nog even ‘gevoel’ krijgen bij wie wij zijn? Of je hebt gewoon een aantal vragen die je liever persoonlijk bespreekt?

Laten we (video)bellen!

We ontmoeten elkaar via telefoon, Teams of Zoom. Geheel vrijblijvend uiteraard. In principe neemt Martijn Vroemen contact met je op, maar je kunt ook kiezen voor andere Teamchangers.

Welk account wil je maken?

Minimaal 8 tekens, 1 hoofdletter, 1 cijfer en 1 leesteken. Gebruik geen wachtwoord dat je elders ook gebruikt.

Aanmelden Ask me Anything

Zit je met een casus? Een lastige klus? Iets met je team of je rol als teamcoach of teamleider? Kom naar een online AmeA sessie, je mag alles vragen. Meld je aan! Het is van 10.00 tot 11.30. Kom wel op tijd, eerder weggaan kan.

Boek aanbevelen

Bestand delen

Je kunt een pdf-bestand delen op onze site. Een artikel, of iets anders moois. Stuur het ons en wij plaatsen het onder jouw naam op onze Download & Delen pagina.

Werkvorm posten

De instructie
Helder en in hele zinnen. Geen telegramstijl. Gebruik stappen of nummers. Of tussenkopjes in vet. Geef eventueel variaties of tips aan het eind. Doe géén copy-paste van een andere site of ander document!!

Account aanpassen

Minimaal 8 tekens, hoofdletter, cijfer en speciaal teken. Gebruik geen ww dat je elders gebruikt. 

Minimaal 8 tekens, 1 hoofdletter, 1 cijfer en 1 leesteken. Gebruik geen wachtwoord dat je elders ook gebruikt.

Minimaal 8 tekens, 1 hoofdletter, 1 cijfer en 1 leesteken. Gebruik geen wachtwoord dat je elders ook gebruikt.

Let op – als je geen bevestiging hebt ontvangen is het maken van je account niet gelukt. Je kunt dan niet inloggen.

Profiel maken of aanpassen

Leuk als je zichtbaar wilt zijn op de site. Ook klanten kunnen je profiel zien, maar alleen mensen die zijn ingelogd hebben zicht op je contactgegevens. 

 • JPG/JPEG/PNG
 • Zo vierkant mogelijk
 • Vooral je gezicht
 • Max 500kb

Review maken

Onze studenten – misschien jij ook – hebben veel aan de reviews op onze site. Help jij toekomstige studenten met jouw review? Het mag eventueel anoniem of onder pseudoniem. Veel dank!

Handleiding Zoom + mini-werkvormen