Ooa Boek van het jaar

Handboek Teamcoaching – Helpen zonder bemoeizucht

Over teams en over coaching is al veel geschreven, maar over teamcoaching nog betrekkelijk weinig. Dit Handboek Teamcoaching is voor iedereen die teams begeleidt. Behalve een inspirerend overzicht, is het ook een pleidooi voor een minder bemoeizuchtige benadering van teams. Teamcoaches en teamleiders wordt geadviseerd zich helpend op te stellen. Niet afstandelijk, wel terughoudend..

Handboek Teamcoaching Martijn Vroemen

In dit artikel

Twaalf thematische hoofdstukken

Het Handboek Teamcoaching bestaat uit twaalf thematische hoofdstukken, beginnend bij de plattegrond van teamcoaching, en eindigend bij de persoon van de teamcoach. Daarnaast is er aandacht voor zowel harde als zachte onderwerpen in zestig paragrafen, die min of meer afzonderlijk te lezen zijn. Het Handboek Teamcoaching is een compact en toch compleet overzicht van alle thema’s die je tegenkomt bij het coachen, trainen en begeleiden van teams. Onmisbaar voor elke teamprofessional.

Hoewel Martijn Vroemen in dit boek veel plaats inruimt voor klassieke theorieën en opvattingen, is het toch vooral een neerslag van meer dan 20 jaar ervaring en praktijktheorie. Hij verrast de lezer met eigen modellen en een nieuw vocabulaire. Zoals het Volkstuinteam, het Keuzekruispunt en het Coachwiel. Het Handboek Teamcoaching is een vervolg en aanvulling op Team op Vleugels, het basisboek voor teams dat in 2009 verscheen. Je kunt het handboek hier bestellen.

1. Wat een team is en wat de coach doet
2. De teamleider als teamcoach?
3. Het Coachwiel: plattegrond van teamcoaching
4. Bouwstenen: diagnose, interventie en reflectie
5. Tien uitgangspunten bij teamcoaching

6. Wat is teamsucces eigenlijk?
7. Collegialiteit in het Volkstuinteam
8. Van T0 naar T1 – Onderlinge verbinding creëren
9. Van T1 naar T2 – Verantwoordelijkheid nemen
10. Van T2 naar T3 – Blind vertrouwen

11. Quickscan voor teams
12. Drie soorten teamproblemen
13. De afgehaakten: onverschilligheid troef
14. De vechters: energie uit conflicten
15. De helden: mooi weer spelen
16. De klagers: op het Keuzekruispunt

17. Het repertoire van de teamcoach
18. Welke modellen en hoe? Tien categorieën
19. Welke werkvormen en hoe? Tien categorieën
20. Het Teamwiel: zes stappen naar teamsucces
21. Intervisie

22. Het team als systeem
23. Aan de slag met opstellingen
24. Werken met causale diagrammen
25. Zin en onzin van teamrolmodellen

26. Een leerproces scheppen
27. De dialoog faciliteren
28. Omgaan met tegenstelling, dilemma en paradox
29. Weerstand en sabotage hanteren
30. Omgaan met verlies en afscheid

31. Het einde van het vaste team?
32. Zwermen, hotspots en het team als puntenwolk
33. Het cabineteam als toekomstmodel
34. Coachen van virtuele teams
35. Tools voor het team online

36. Grote teams: schillen en federaties
37. Zelfsturing
38. Ruimte door kaders
39. De Doel-Plan Matrix
40. Planmatig werken

41. Besluiten nemen
42. De mythe van de harde afspraak
43. De open ruimte vergroten
44. Feedback zonder projecties
45. Aanspreken zonder drama

46. Onderstroom en groepsdynamiek
47. Inclusie en de behoefte erbij te horen
48. Invloed en de behoefte aan zeggenschap
49. Intimiteit en de behoefte aan kwetsbaarheid
50. Inspiratie en de behoefte aan zingeving
51. Waarnemen en diagnose van de onderstroom
52. Interveniëren en beïnvloeden van de onderstroom

53. Op zoek naar efficiënte cohesie
54. Elf disfunctionele groepsprocessen
55. Onder de onderstroom: een laag dieper

56. Leren door reflectie in actie
57. Professioneel én persoonlijk
58. Emoties in de groep
59. Rolopvatting, ethiek en professionele trots
60. Werken met visie

Praktijkboek Teamcoaching

Bij een Handboek hoort een praktijkboek. Er zijn twee versies hiervan. Samen met het Handboek Teamcoaching verscheen online een gratis e-book van 100 pagina’s, met 30 oefeningen, werkvormen, modellen en checklists. Bij alle onderwerpen zitten duidelijke instructies en een verwijzing naar het gedeelte uit het Handboek waar het aan gerelateerd is. Zie het overzicht van publicaties van Martijn Vroemen.

In 2020 kwam er een serieus vervolg van 444 pagina’s, de onmisbare aanvulling op het Handboek Teamcoaching. Samen vormen ze een stevig duo, voor teamcoaches, teamleiders en teamtrainers.

Erkende Leergang Teamcoaching

Bij een Handboek hoort ook een Leergang. De Leergang Teamcoaching is voor (aanstaand team)coaches en teamleiders. De kern van het programma bestaat uit drie tweedaagse modules: Professioneel Teamcoachen, Systemisch Teamcoachen en Masterclass Teamcoachen. In de leergang wordt de kennis van het handboek tot leven gebracht. En daaromheen leer je talloze modellen, oefeningen, werkvormen, en wat nog het mooiste is: je ontwikkelt je eigen stijl als teamprofessional.

Aanverwante artikelen

De toekomst van gaming

Teamcoaching tijdens-, en na Covid-19. Wat leren we?

Werkgeluk bevordert de kunst van leren en werken

De teamcoach als reflective practitioner

Dilemma’s voor teamleiders

Geef een reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Welk account wil je maken?

Minimaal 8 tekens, 1 hoofdletter, 1 cijfer en 1 leesteken. Gebruik geen wachtwoord dat je elders ook gebruikt.

Minimaal 8 tekens, 1 hoofdletter, 1 cijfer en 1 leesteken. Gebruik geen wachtwoord dat je elders ook gebruikt.

Profiel maken

  • JPG/JPEG/PNG
  • Zo vierkant mogelijk
  • Vooral je gezicht
  • Max 1 mb

Profiel maken

  • JPG/JPEG/PNG
  • Zo vierkant mogelijk
  • Vooral je gezicht
  • Max 1 mb
Verdiepende opleiding - met Essenties erbij heb je de erkenning
Meer informatie +

Kom kennismaken met ons!

Je wilt wellicht met ons samenwerken of je bij ons laten opleiden, maar nog even ‘gevoel’ krijgen bij wie wij zijn? Of je hebt gewoon een aantal vragen die je liever persoonlijk bespreekt?

Laten we (video)bellen!

Laat hieronder je gegevens achter en we boeken samen een (half)uurtje in dat ons past. We ontmoeten elkaar via telefoon, Teams of Zoom. Geheel vrijblijvend uiteraard. Wij vinden kennismaken altijd waardevol. In principe neemt Martijn Vroemen contact met je op, maar je kunt ook kiezen voor andere Teamchangers.

Handleiding Zoom + mini-werkvormen

logokleinpath