Teamchange header

Ooa Boek van het jaar

Handboek Teamcoaching – Helpen zonder bemoeizucht

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Handboek Teamcoaching Martijn Vroemen

Over teams en over coaching is al veel geschreven, maar over teamcoaching nog betrekkelijk weinig. Dit Handboek Teamcoaching is voor iedereen die teams begeleidt. Behalve een inspirerend overzicht, is het ook een pleidooi voor een minder bemoeizuchtige benadering van teams. Teamcoaches en teamleiders wordt geadviseerd zich helpend op te stellen. Niet afstandelijk, wel terughoudend..

In dit artikel ...

Het Handboek Teamcoaching bestaat uit twaalf thematische hoofdstukken, beginnend bij de plattegrond van teamcoaching, en eindigend bij de persoon van de teamcoach. Daarnaast is er aandacht voor zowel harde als zachte onderwerpen in zestig paragrafen, die min of meer afzonderlijk te lezen zijn. Het Handboek Teamcoaching is een compact en toch compleet overzicht van alle thema’s die je tegenkomt bij het coachen, trainen en begeleiden van teams. Onmisbaar voor elke teamprofessional.

Hoewel Martijn Vroemen in dit boek veel plaats inruimt voor klassieke theorieën en opvattingen, is het toch vooral een neerslag van meer dan 20 jaar ervaring en praktijktheorie. Hij verrast de lezer met eigen modellen en een nieuw vocabulaire. Zoals het Volkstuinteam, het Keuzekruispunt en het Coachwiel. Het Handboek Teamcoaching is een vervolg en aanvulling op Team op Vleugels, het basisboek voor teams dat in 2009 verscheen. Je kunt het handboek hier bestellen.

Twaalf thematische hoofdstukken

I Helpen zonder bemoeizucht
1. Wat een team is en wat de coach doet
2. De teamleider als teamcoach?
3. Het Coachwiel: plattegrond van teamcoaching
4. Bouwstenen: diagnose, interventie en reflectie
5. Tien uitgangspunten bij teamcoachingcontent
II Teamsucces door teamontwikkeling
6. Wat is teamsucces eigenlijk?
7. Collegialiteit in het Volkstuinteam
8. Van T0 naar T1 – Onderlinge verbinding creëren
9. Van T1 naar T2 – Verantwoordelijkheid nemen
10. Van T2 naar T3 – Blind vertrouwen
III Problemen in teams en probleemteams
11. Quickscan voor teams
12. Drie soorten teamproblemen
13. De afgehaakten: onverschilligheid troef
14. De vechters: energie uit conflicten
15. De helden: mooi weer spelen
16. De klagers: op het Keuzekruispunt
IV Modellen en werkvormen gebruiken
17. Het repertoire van de teamcoach
18. Welke modellen en hoe? Tien categorieën
19. Welke werkvormen en hoe? Tien categorieën
20. Het Teamwiel: zes stappen naar teamsucces
21. Intervisie
V Systemisch werken en teamrollen
22. Het team als systeem
23. Aan de slag met opstellingen
24. Werken met causale diagrammen
25. Zin en onzin van teamrolmodellen
VI Het team als werkplaats voor verandering
26. Een leerproces scheppen
27. De dialoog faciliteren
28. Omgaan met tegenstelling, dilemma en paradox
29. Weerstand en sabotage hanteren
30. Omgaan met verlies en afscheid
VII Virtuele teams en teamtools online
31. Het einde van het vaste team?
32. Zwermen, hotspots en het team als puntenwolk
33. Het cabineteam als toekomstmodel
34. Coachen van virtuele teams
35. Tools voor het team online
VIII Het team richten en inrichten
36. Grote teams: schillen en federaties
37. Zelfsturing
38. Ruimte door kaders
39. De Doel-Plan Matrix
40. Planmatig werken
IX Afspreken en aanspreken
41. Besluiten nemen
42. De mythe van de harde afspraak
43. De open ruimte vergroten
44. Feedback zonder projecties
45. Aanspreken zonder drama
X Een duik in de onderstroom
46. Onderstroom en groepsdynamiek
47. Inclusie en de behoefte erbij te horen
48. Invloed en de behoefte aan zeggenschap
49. Intimiteit en de behoefte aan kwetsbaarheid
50. Inspiratie en de behoefte aan zingeving
51. Waarnemen en diagnose van de onderstroom
52. Interveniëren en beïnvloeden van de onderstroom
XI De psychologica van groepsgedrag
53. Op zoek naar efficiënte cohesie
54. Elf disfunctionele groepsprocessen
55. Onder de onderstroom: een laag dieper
XII De professionele teamcoach

56. Leren door reflectie in actie
57. Professioneel én persoonlijk
58. Emoties in de groep
59. Rolopvatting, ethiek en professionele trots
60. Werken met visie

Praktijkboek Teamcoaching

Bij een Handboek hoort een praktijkboek. Er zijn twee versies hiervan. Samen met het Handboek Teamcoaching verscheen online een gratis e-book van 100 pagina’s, met 30 oefeningen, werkvormen, modellen en checklists. Bij alle onderwerpen zitten duidelijke instructies en een verwijzing naar het gedeelte uit het Handboek waar het aan gerelateerd is. Zie het overzicht van publicaties van Martijn Vroemen.

In 2020 kwam er een serieus vervolg van 444 pagina’s, de onmisbare aanvulling op het Handboek Teamcoaching. Samen vormen ze een stevig duo, voor teamcoaches, teamleiders en teamtrainers.

Erkende Leergang Teamcoaching

Bij een Handboek hoort ook een Leergang. De Leergang Teamcoaching is voor (aanstaand team)coaches en teamleiders. De kern van het programma bestaat uit drie tweedaagse modules: Professioneel Teamcoachen, Systemisch Teamcoachen en Masterclass Teamcoachen. In de leergang wordt de kennis van het handboek tot leven gebracht. En daaromheen leer je talloze modellen, oefeningen, werkvormen, en wat nog het mooiste is: je ontwikkelt je eigen stijl als teamprofessional.

Geef een reactie

Nieuwsbrief?

Opleiding van Teamchange

Artikelen per thema

Misschien ook interessant

7 Gewoontes Van de Zeer Effectieve Teamcoach

Even tot team tellen – Randvoorwaarden voor teamwerk

Competenties van de teamcoach, deugden en ondeugden

Vier venijnige valkuilen bij veranderprocessen. De schaduwzijde van je gedrag

De onderstroom observeren langs 4 thema’s. Zet je duikbril maar op

De Roos van Leary: vier interactiestijlen.

Ik wil op de hoogte blijven

Voer je gebruikersnaam of e-mailadres in.
Je zult een link via e-mail ontvangen om een nieuw wachtwoord aan te maken.

Welk account wil je maken?

Minimaal 8 tekens, 1 hoofdletter, 1 cijfer en 1 leesteken. Gebruik geen wachtwoord dat je elders ook gebruikt.

Maak gastaccount
Maak deelnemer account
Maak student account
Maak alumnus account