Definitie van teams

Wat is een team eigenlijk? Een noodzakelijke definitie

Iedereen heeft meteen een associatie bij het woord ‘team’. Maar wat is het eigenlijk? Probeer het woord maar eens te vertalen in het Nederlands, dat lukt bijna niet. Dan kom je uit op ‘samenwerkingsverband’ of ‘gemeenschap’. Maar dat is het toch niet helemaal. Ik geef hier mijn definitie, die bestaat uit vier kenmerken.

In dit artikel

Groep of team?

Elke groep kan in principe samen aan een taak werken maar daarmee is ze nog geen team. Intuïtief herkent bijna iedereen het gevoel dat een team méér is. Een goed team is beter dan de optelsom van de leden. Het is dit effect dat bedrijven nastreven wanneer ze de organisatie herstructureren in (zelfsturende) teams. Een team is dus een groep mensen. Een bijzondere groep. Veel mensen praten over groepen alsof het dingen zijn. Zelfstandige eenheden die je bij wijze van spreken zou kunnen aanwijzen, oppakken of meten. Maar eigenlijk bestaat een groep slechts in de hoofden van de groepsleden.

uit team-op-vleugels 2009 martijn vroemen teamwerk (7)

Teams in organisaties

In organisaties komen verschillende groepen voor, maar een aantal van deze groepen krijgt het speciale predicaat ‘team’. Twee vormen daarvan zijn al decennia gemeengoed in organisaties: projectteams voor tijdelijke opdrachten en managementteams van hen die leidinggeven.

Voor het werken in teams zijn verschillende termen in omloop, die door de jaren heen meer of minder populair waren: de autonome taakgroep; het zelfsturende team; resultaatverantwoordelijk team. In alle gevallen gaat het steeds om eigenaarschap en verantwoordelijkheid, het samenbrengen van disciplines en minder directe sturing.

Definitie van een team

Een team is een

1. Bijzondere groep van beperkte omvang
2. waarin met een diversiteit aan talenten
3. een complete taak wordt volbracht
4. waarbij de leden veel zelforganisatie hebben.

1. Bijzondere groep van beperkte omvang

Het is een bijzondere groep, omdat alle teams groepen zijn, maar niet alle groepen teams. Een team is iets speciaals. Dit kunnen we niet goed bewijzen en omschrijven, maar iedereen voelt dat dit waar is. Een team heeft alles wat een groep heeft, en méér. We kunnen dat teamgeest noemen. Een team is te groot als de mensen elkaar uit het oog verliezen. Wat te groot is hangt af van de taak en van de teamleden, maar het einde komt in zicht boven de 7 à 8 personen. Er zijn veel uitzonderingen op dit getal. Je weet in ieder geval dat een team te groot is als het uiteenvalt in subgroepen. Veel worstelende (lees: te grote) teams kun je dan ook uit hun lijden verlossen door ze op te delen in kleinere teams.

2. Met een diversiteit aan talenten

In een team worden diverse talenten, kwaliteiten en persoonlijkheden aan elkaar verbonden, op een manier die werkt als nergens anders. Het klikt. Je kunt dat wel stimuleren, maar niet afdwingen. Teambuilding is dan ook in de mechanische betekenis van het woord niet mogelijk, maar je kunt wel proberen de randvoorwaarden te optimaliseren. En dat is nu juist het werk van teamcoaches. Als er ook maar iets wetenschappelijk is vastgesteld over teams, dan is het wel dat diversiteit veel belangrijker is voor teamsucces dan hoge gemiddelde intelligentie of technische vaardigheden. Een groep van topspelers kan jammerlijk falen als er geen chemie is. Maar het is ook niet zo dat talent niet nodig is. Met alleen goede wil kom je er niet.

3. Een complete taak

Een team maakt of doet iets dat voor de teamleden relevant is en dat als compleet wordt ervaren. Als het meezit is het resultaat ook relevant voor de buitenwereld, maar dat is niet eens per se nodig. Niet om een team te zijn. Mensen die in groepsverband werk verrichten dat eenvormig is, of slechts een radertje in een groot systeem, kunnen zich wel team voelen, maar ze zijn het niet. Dat teamgevoel kan heel prettig en waardevol zijn, en ik noem dat met een ouderwets woord collegialiteit. Maar verwar een groep belcentrummedewerkers niet met een team, ook al heten ze ‘Team Oost’. Hetzelfde geldt voor veel groepen van managers of bestuurders.

4. Met redelijk wat zelforganisatie

Ten slotte wordt een groep pas een team als er nagedacht en meegestuurd mag worden. Er is tegenwoordig veel te doen over zelfsturing. Veel bazen en beslissers worden bang van dat woord, dus we noemen het maar zelforganisatie, wat natuurlijk precies hetzelfde is. Waar het om gaat is dat in een echt team mensen niet alleen opdrachten uitvoeren, maar ondernemend zijn. Ze kijken en denken vooruit en nemen allerlei eigen initiatieven die goed zijn voor het team, omdat ze zich verbonden voelen met de gezamenlijke doelen en met hun teamgenoten. Ze doen dat dus voor zichzelf en voor elkaar. Want in een echt team mogen mensen ook aan zichzelf denken. Ik noem dat welbegrepen eigenbelang.

Aanverwante artikelen

Nieuwste artikel - Team op vleugels – Gids voor geïnspireerd samenwerken

Nieuwste artikel - Teamprofessionals zijn ook slachtoffer van #FakeKnowledge. Dus wat staat je te doen?

Nieuwste artikel - Volkstuinteam – het is geen team maar het voelt als team

Nieuwste artikel - Overwegingen bij het inzetten van een externe teamcoach

Nieuwste artikel - Teamprofessionals zijn ook slachtoffer van #FakeKnowledge. Dus wat staat je te doen?

Geef een reactie

12 reacties

 1. Dus we maken “misbruik” van de naam
  “team”?  Dat kan verklaren
  waarom sommige “groepen” niet kunnen goed functioneren.  Te groot, doel onduidelijk geen of niet genoeg
  diversiteit.  Toch?

 2. Ik mis vanuit de mij bekende literatuur nog wat zaken die een team onderscheiden van een groep:
  Gezamenlijke doelen
  Rolverdeling
  Onderlinge afhankelijkheid
  Tijd en middelen
  Probleemoplossend vermogen
  Elkaar vertrouwen
  Eigen sturing
  Investering in teamontwikkeling
  Geselecteerd om profiel diversiteit

 3. Verhelderend! Een groep collega’s dat het zelfde werk doet en de zelfde leidinggevende heeft is nog geen team.

 4. Pingback: » Collegialiteit in het Volkstuinteam

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Welk account wil je maken?

Minimaal 8 tekens, 1 hoofdletter, 1 cijfer en 1 leesteken. Gebruik geen wachtwoord dat je elders ook gebruikt.

Aanmelden Ask me Anything

Zit je met een casus? Een lastige klus? Iets met je team of je rol als teamcoach of teamleider? Kom naar een online AmeA sessie, je mag alles vragen. Meld je aan! Het is van 10.00 tot 11.30. Kom wel op tijd, eerder weggaan kan.

Boek aanbevelen

Bestand delen

Je kunt een pdf-bestand delen op onze site. Een artikel, of iets anders moois. Stuur het ons en wij plaatsen het onder jouw naam op onze Download & Delen pagina.

Werkvorm posten

De instructie
Helder en in hele zinnen. Geen telegramstijl. Gebruik stappen of nummers. Of tussenkopjes in vet. Geef eventueel variaties of tips aan het eind. Doe géén copy-paste van een andere site of ander document!!

Account aanpassen

Minimaal 8 tekens, hoofdletter, cijfer en speciaal teken. Gebruik geen ww dat je elders gebruikt. 

Minimaal 8 tekens, 1 hoofdletter, 1 cijfer en 1 leesteken. Gebruik geen wachtwoord dat je elders ook gebruikt.

Minimaal 8 tekens, 1 hoofdletter, 1 cijfer en 1 leesteken. Gebruik geen wachtwoord dat je elders ook gebruikt.

Let op – als je geen bevestiging hebt ontvangen is het maken van je account niet gelukt. Je kunt dan niet inloggen.

Profiel maken of aanpassen

Leuk als je zichtbaar wilt zijn op de site. Ook klanten kunnen je profiel zien, maar alleen mensen die zijn ingelogd hebben zicht op je contactgegevens. 

 • JPG/JPEG/PNG
 • Zo vierkant mogelijk
 • Vooral je gezicht
 • Max 500kb

Review maken

Onze studenten – misschien jij ook – hebben veel aan de reviews op onze site. Help jij toekomstige studenten met jouw review? Het mag eventueel anoniem of onder pseudoniem. Veel dank!

Meer informatie +

Kom kennismaken met ons!

Je wilt wellicht met ons samenwerken of je bij ons laten opleiden, maar nog even ‘gevoel’ krijgen bij wie wij zijn? Of je hebt gewoon een aantal vragen die je liever persoonlijk bespreekt?

Laten we (video)bellen!

We ontmoeten elkaar via telefoon, Teams of Zoom. Geheel vrijblijvend uiteraard. In principe neemt Martijn Vroemen contact met je op, maar je kunt ook kiezen voor andere Teamchangers.

Handleiding Zoom + mini-werkvormen

Stel je vraag!