HET TEAMPROFESSIONALS NETWERK

Even tot team tellen – Randvoorwaarden voor teamwerk

Er wordt soms nogal makkelijk het etiket ‘team’ op een groep geplakt, zonder dat duidelijk is of die mensen ook wel een team kunnen zijn. Is dat erg? Wel als de groep daardoor frustraties oploopt, omdat niet kan worden wat het volgens de benaming (team) zou moeten zijn. Check gewoon even de 10 randvoorwaarden, en je weet of het erin zit.

In dit artikel

10 Randvoorwaarden

Er zijn tien randvoorwaarden om met een groep mensen een (h)echt team te kunnen worden.

1. Een herkenbaar gezamenlijk belang. De eerste vraag die je stelt als je met elkaar teamwerk verwacht: ‘hebben wij een helder gezamenlijk doel? En in het verlengde daarvan: ‘heeft ieder teamlid bij dat doel een belang en kunnen wij ook een bijdrage leveren?’ Als je niet een duidelijke omschrijving van het teamdoel kunt geven, dus weet wat de meerwaarde is van deze groep mensen, dan kun je het eigenlijk wel vergeten als team.

2. Het team beschikt over de juiste middelen. Dat zijn zowel materiële voorzieningen (tijd, geld, mensen en materialen), als immateriële middelen (bevoegdheden, informatie en steun). Deze randvoorwaarde wordt vaak gebruikt als stok om de hond te slaan. Slecht functionerende teams gooien het graag op de middelen terwijl de oorzaak voor het matige samenwerken eigenlijk ergens anders ligt.

3. Teamleden hebben voldoende ruimte voor eigen invulling. Teamwerk en regelruimte horen bij elkaar. Dat wil niet zeggen dat je geen afspraken en procedures kunt hebben, maar een groep die niets anders doet dan protocollen nalopen zal het niet makkelijk hebben om tot synergie te komen.

4. Er is regelmatig contact tussen de teamleden. Contact is essentieel voor teamwerk, en liefst niet alleen per telefoon of e-mail (koud contact). Wel is er de laatste jaren meer aandacht (en bewijs) gekomen voor de levensvatbaarheid van virtuele teams. Maar juist daarin blijkt dat veel contact essentieel is, en dat een goede start face-to-face (warm contact) onmisbaar is.

5. Er is onderlinge taakafhankelijkheid. Als je elkaar nodig hebt om tot het eindresultaat te komen is het logisch dat je elkaar opzoekt om samen te werken. Dus als er zes professionals op een gang zitten die ieder hun eigen winkeltje hebben kunnen die elkaar wel steunen, en kan er wel kennisuitwisseling zijn, maar een echt team wordt het niet. Hetzelfde geldt voor leden van een managementteam die alle aandacht op de eigen afdeling richten.

6. De werkzaamheden in het team zijn verschillend. Wanneer de werkzaamheden van de teamleden verschillen maar wél onderling samenhan­gen, ontstaat de prikkel tot afstemming en samenwerking. Een groep waarin iedereen exact hetzelfde doet, heeft die prikkel niet. Het enige waarin de teamleden kunnen verschillen is de kwantiteit en de kwaliteit van de (meestal gelijksoorti­ge en individuele) opbrengsten. Samenwerken blijft veelal beperkt tot het afstemmen van werkaanbod en capaciteit. Denk aan een groep verzekeringsadviseurs waar het enige verschil is dat de achternamen van de klanten met een andere letter beginnen.

7. Teamleden kunnen elkaar vervangen. Hoewel dit in tegenspraak lijkt met het voorgaande functioneert een team effectiever wanneer de teamleden bij afwezigheid of drukte werk van elkaar kunnen overnemen. Omdat de vervanging in principe tijdelijk is, hoeft de vervanger niet even gespecialiseerd te zijn als degene die vervangen wordt.

8. De omvang van het team is beperkt. Vaak wordt drie personen als de minimum omvang van een team genoemd. Maar er zijn ook veel voorbeelden van koppels die prachtig teamwerk leveren: een pilotenduo, een tweehoofdige raad van bestuur, een tennisdubbel, een echtpaar in voor- en tegenspoed. Een team dat uit meer dan vijftien mensen bestaat loopt een reëel risico in sub­groepen uiteen te vallen. Daar ligt een praktische grens.

9. De teamleden zijn gemotiveerd om als team te werken. Als teamspeler moet je plezier scheppen in sociale contac­ten, kunnen delen, iets uit handen kunnen geven, veel willen overleggen en kunnen improviseren. Je moet in een team op vleugels met ánderen willen omgaan. Intensief samenwerken zit niet iedereen in het bloed. Sommige mensen zijn nu eenmaal gelukkiger met zichzelf en daar is niets op tegen.

10. De teamleden beschikken over teamvaardig­heden. Met goedwillende klunzen bereik je van alles maar niet alles wat je wilt. Net zomin als met sociaal niet al te handige genieën. De beste teamspelers kunnen goed vergaderen, durven elkaar feedback te geven, komen hun afspraken na en kunnen zich in anderen verplaatsen.

Aanverwante artikelen

Nieuwste artikel - Volkstuinteam – het is geen team maar het voelt als team

Nieuwste artikel - Teamprofessionals zijn ook slachtoffer van #FakeKnowledge. Dus wat staat je te doen?

Nieuwste artikel - Systemische bril geeft grond onder de voeten

Nieuwste artikel - Wat is een team eigenlijk? Een noodzakelijke definitie

Nieuwste artikel - Volkstuinteam – het is geen team maar het voelt als team

Geef een reactie

Eén reactie

  1. Heel herkenbaar en praktische lijst. Kan het direct gebruiken (in nieuw project en waarom het nu even stokt). Vraag me af in hoeverre er prioriteiten zijn die belangrijker zijn dan anderen. Voor mij is het 1, 2 en 9. Patrick

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Welk account wil je maken?

Minimaal 8 tekens, 1 hoofdletter, 1 cijfer en 1 leesteken. Gebruik geen wachtwoord dat je elders ook gebruikt.

Aanmelden Ask me Anything

Zit je met een casus? Een lastige klus? Iets met je team of je rol als teamcoach of teamleider? Kom naar een online AmeA sessie, je mag alles vragen. Meld je aan! Het is van 10.00 tot 11.30. Kom wel op tijd, eerder weggaan kan.

Boek aanbevelen

Bestand delen

Je kunt een pdf-bestand delen op onze site. Een artikel, of iets anders moois. Stuur het ons en wij plaatsen het onder jouw naam op onze Download & Delen pagina.

Werkvorm posten

De instructie
Helder en in hele zinnen. Geen telegramstijl. Gebruik stappen of nummers. Of tussenkopjes in vet. Geef eventueel variaties of tips aan het eind. Doe géén copy-paste van een andere site of ander document!!

Account aanpassen

Minimaal 8 tekens, hoofdletter, cijfer en speciaal teken. Gebruik geen ww dat je elders gebruikt. 

Minimaal 8 tekens, 1 hoofdletter, 1 cijfer en 1 leesteken. Gebruik geen wachtwoord dat je elders ook gebruikt.

Minimaal 8 tekens, 1 hoofdletter, 1 cijfer en 1 leesteken. Gebruik geen wachtwoord dat je elders ook gebruikt.

Let op – als je geen bevestiging hebt ontvangen is het maken van je account niet gelukt. Je kunt dan niet inloggen.

Profiel maken of aanpassen

Leuk als je zichtbaar wilt zijn op de site. Ook klanten kunnen je profiel zien, maar alleen mensen die zijn ingelogd hebben zicht op je contactgegevens. 

  • JPG/JPEG/PNG
  • Zo vierkant mogelijk
  • Vooral je gezicht
  • Max 500kb

Review maken

Onze studenten – misschien jij ook – hebben veel aan de reviews op onze site. Help jij toekomstige studenten met jouw review? Het mag eventueel anoniem of onder pseudoniem. Veel dank!

Meer informatie +

Kom kennismaken met ons!

Je wilt wellicht met ons samenwerken of je bij ons laten opleiden, maar nog even ‘gevoel’ krijgen bij wie wij zijn? Of je hebt gewoon een aantal vragen die je liever persoonlijk bespreekt?

Laten we (video)bellen!

We ontmoeten elkaar via telefoon, Teams of Zoom. Geheel vrijblijvend uiteraard. In principe neemt Martijn Vroemen contact met je op, maar je kunt ook kiezen voor andere Teamchangers.

Handleiding Zoom + mini-werkvormen

Stel je vraag!