GEVOELIG ONDERWERP?

Mannenteams of vrouwenteams: verschillen en voorkeuren

Zijn mannenteams verschillend van vrouwenteams? Mag je het daarover hebben of is dit taboe? Zijn mannenteams beter dan vrouwenteams of andersom? Wat is je persoonlijke voorkeur als je moet kiezen? Tijdens de slotdag van de Leergang Teamcoaching hebben alle deelnemers en hun persoonlijke gast zich onder leiding van Elisa de Groot verdiept in deze spannende vragen. Dit leverde verrassende inzichten op. Vooral de vraag of iemand liever met een mannen- of een vrouwenteam werkt maakte nogal wat los.

In dit artikel

Verschillen tussen mannenteams en vrouwenteams

Voorafgaand aan de sessie deelden alle deelnemers online met elkaar hun ervaringen met mannenteams en vrouwenteams. Dit leverde de bekende stereotyperingen op. In mannenteams zie je kameraadschap, doelgerichtheid en weinig ‘waarom-vragen’. Emoties zijn vooral woede en vuist op tafel. Of ervoor weglopen. Vrouwenteams zijn juist wel gericht op emotie en gevoel: “huil maar even lekker uit”. Ook werden zorgvuldigheid en perfectionisme genoemd. Natuurlijk het hoofd niet boven het maaiveld. En conflicten spelen er langer en gaan meer ondergronds.

Wat mij vooral opviel aan deze online discussie was dat het onderwerp voor niemand taboe was. Dit zegt natuurlijk meer over mijn eigen aannames, dat je het niet ‘mag’ hebben over verschillen tussen mannen en vrouwen omdat dan al zo snel het ‘oordeel’ in zicht komt. Niet alleen ‘anders’, maar ook ‘beter’.

Volgens Elisa de Groot is het belangrijkste kenmerk van vrouwen dat ze op relatie en reflectie gericht zijn, en mannen vooral op competitie en actie. Vrouwenteams zijn van nature wat meer naar binnen gericht, mannenteams wat meer naar buiten. Maar er zijn ook overeenkomsten. De aanwezige deelnemers vonden dat in zowel mannen- als vrouwenteams machtsconflicten en ‘ego’ kunnen spelen. Ook waren er zeer positieve ervaringen met gender-eenzijdige teams. Factoren als karakter en leeftijd zijn minstens zo bepalend voor teamsucces als gender-diversiteit. Een werkbare team-chemie kan dus ook ontstaan in een team met alleen mannen of vrouwen.

Levert het gender-diverse team voordelen op?

Elisa de Groot liet indrukwekkende onderzoeken zien met betrekking tot succes van gender-diverse teams. In diverse studies wordt een positief verband aangetoond tussen diversiteit in de board en financiële prestaties van het bedrijf. Een veel geciteerd onderzoek uit 2007 van Catalyst schermt met een 42% hogere bruto winstmarge bij Fortune 500 bedrijven. McKinsey’s project women matter ziet ook vooral winst. Er is echt een ‘business case for women’, schrijft de adviesgigant.

Sommige onderzoeken tonen juist weer het tegendeel aan, lezen we bijvoorbeeld in Harvard Business Review. Een analyse van hoogleraar Mijntje Lückerath-Rovers van een groot aantal onderzoeken nuanceert het al te optimistische beeld. Wel wordt hoe dan ook een positief verband gevonden tussen diversiteit en rendement.

Het is natuurlijk leuk om te horen dat meer diversiteit zich vertaalt in klinkende munt. Maar een statistisch verband is nog geen oorzakelijk verband. Het kan goed zijn dat bedrijven die meer open staan voor vrouwen in hoge posities sowieso op allerlei andere terreinen succesvoller zijn. Eerlijk gezegd is dat wat mijn buikgevoel zegt.

Maar wat zeggen mensen als hen gevraagd wordt naar hun voorkeur voor teamsamenstelling?

Waar geeft men de voorkeur aan?

Een studie van McKinsey geeft aan dat bijna driekwart van zowel mannen als vrouwen in de top een voorkeur geeft aan meer diverse teams. Toch moet nu ook de studie van Frank Dobbin genoemd worden. Hij onderzocht waarom er een negatieve relatie is tussen vrouwen in de top en dalende aandelenkoersen. Zijn antwoord: vooroordelen! Beleggers reageren negatief als er vrouwen in topfuncties worden benoemd.

Tijdens onze Leergang Teamcoaching was de voorkeur voor meer diverse teams vanzelfsprekend. Maar nu komt het. Stel dat je ‘moest’ kiezen tussen werken met een volledig mannenteam of een team dat geheel uit vrouwen bestaat. Wat zou het worden? De uitslag was voor ons allemaal toch nog verrassend. Van de 20 aanwezigen kozen slechts drie personen (allen vrouw) voor het vrouwenteam. De rest, waarvan ruim de helft vrouwen, koos het mannenteam. Gevraagd naar de redenen overheerste uiteindelijk één argument: met een mannenteam werkt het ‘gewoon makkelijker’.

Aanverwante artikelen

Nieuwste artikel - Taakvolwassenheid en situationeel leidinggeven

Nieuwste artikel - De ongeschreven regels die vrouwen (nog) niet kennen

Nieuwste artikel - Vijf stijlen in het omgaan met conflicten. Het TKI model

Nieuwste artikel - Handboek Teamcoaching – Helpen zonder bemoeizucht

Nieuwste artikel - In de instrumentele wereld verdwijnt resonantie

Geef een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Welk account wil je maken?

Minimaal 8 tekens, 1 hoofdletter, 1 cijfer en 1 leesteken. Gebruik geen wachtwoord dat je elders ook gebruikt.

Aanmelden Ask me Anything

Zit je met een casus? Een lastige klus? Iets met je team of je rol als teamcoach of teamleider? Kom naar een online AmeA sessie, je mag alles vragen. Meld je aan! Het is van 10.00 tot 11.30. Kom wel op tijd, eerder weggaan kan.

Boek aanbevelen

Bestand delen

Je kunt een pdf-bestand delen op onze site. Een artikel, of iets anders moois. Stuur het ons en wij plaatsen het onder jouw naam op onze Download & Delen pagina.

Werkvorm posten

De instructie
Helder en in hele zinnen. Geen telegramstijl. Gebruik stappen of nummers. Of tussenkopjes in vet. Geef eventueel variaties of tips aan het eind. Doe géén copy-paste van een andere site of ander document!!

Account aanpassen

Minimaal 8 tekens, hoofdletter, cijfer en speciaal teken. Gebruik geen ww dat je elders gebruikt. 

Minimaal 8 tekens, 1 hoofdletter, 1 cijfer en 1 leesteken. Gebruik geen wachtwoord dat je elders ook gebruikt.

Minimaal 8 tekens, 1 hoofdletter, 1 cijfer en 1 leesteken. Gebruik geen wachtwoord dat je elders ook gebruikt.

Let op – als je geen bevestiging hebt ontvangen is het maken van je account niet gelukt. Je kunt dan niet inloggen.

Profiel maken of aanpassen

Leuk als je zichtbaar wilt zijn op de site. Ook klanten kunnen je profiel zien, maar alleen mensen die zijn ingelogd hebben zicht op je contactgegevens. 

  • JPG/JPEG/PNG
  • Zo vierkant mogelijk
  • Vooral je gezicht
  • Max 500kb

Review maken

Onze studenten – misschien jij ook – hebben veel aan de reviews op onze site. Help jij toekomstige studenten met jouw review? Het mag eventueel anoniem of onder pseudoniem. Veel dank!

Meer informatie +

Kom kennismaken met ons!

Je wilt wellicht met ons samenwerken of je bij ons laten opleiden, maar nog even ‘gevoel’ krijgen bij wie wij zijn? Of je hebt gewoon een aantal vragen die je liever persoonlijk bespreekt?

Laten we (video)bellen!

We ontmoeten elkaar via telefoon, Teams of Zoom. Geheel vrijblijvend uiteraard. In principe neemt Martijn Vroemen contact met je op, maar je kunt ook kiezen voor andere Teamchangers.

Handleiding Zoom + mini-werkvormen

Stel je vraag!