Als het niet hoeft...

Wel of geen individuele intakegesprekken? (5 tips)

Voorheen vond ik het heel normaal om een teamcoaching te starten met individuele intakegesprekken. Nu niet meer. Inmiddels vind ik de nadelen groter dan de voordelen. Dit moet ik niet alleen uitleggen aan deelnemers in onze opleidingen, ook klanten vinden het vaak vanzelfsprekend dat ik teamleden eerst apart spreek. Bij tip 1 leg ik uit wat ik dan tegen klanten zeg. En bij de andere vier tips geef ik suggesties hoe je het ‘anders’ kan doen.

In dit artikel

Tip 1 – Doe het niet!

Een belangrijke reden is dat ik een soort ‘vat vol geheimen’ werd. Het ging mij steeds meer belasten – merkte ik – dat ik allerlei dingen wist van mensen, over mensen, en over de onderstroom waar ik niet zoveel mee kon. En even belangrijk is dat het team er ook weinig mee opschiet als teamleden in vertrouwen iets aan een coach vertellen wat ze in het team niet doen!

Een team waarin men niet open kan zijn wordt dat ook niet van individuele intakes. Integendeel. Iemand die z’n hart kan luchten bij de coach voelt minder urgentie om het in de groep te doen. Bovendien creëer je een sfeer van geheimzinnigheid, en daar wordt het meestal niet veiliger van.

Tip 2 – Doe het in tweetallen

Als openheid in teamverband een brug te ver is, dan kan een mooie tussenstap zijn om intakes in twee- of drietallen te doen. Dat is intiemer en veiliger. En toch kan het al een waardevolle oefening zijn om je uit te spreken, zo naast een of twee collega’s. Je werkt bovendien aan wederzijds begrip.

En je ziet al van alles over de dynamiek tussen de teamleden. Je kunt meningen met elkaar vergelijken, of zelfs contrasteren. Je kunt vragen of ze elkaar begrijpen. Of je stelt een systemische vraag: hoe denk jij dat zij het ziet? Natuurlijk kan het zijn dat mensen nét iets minder open zijn met een collega erbij. Maar wat er wél verteld wordt is volgens mij zeker zo waardevol. Een beetje zelfcensuur kan zo z’n voordelen hebben. Zie ook tip 3.

Tip 3 – Spreek af dat niets geheim is

Moet er toch per se een individuele intake komen, dan druk ik je op het hart om af te spreken dat je ‘alles wat je hoort kunt gebruiken in de teamcoaching’. Waarom? Omdat je mensen volwassen eigenaarschap geeft over wat ze vertellen. Je denkt dan wel twee keer na om met halve waarheden of flauwe klachten te komen.

Vergeet niet dat mensen de werkelijk vorm geven tijdens het vertellen. Dus als je mensen uitnodigt tot dat volwassen eigenaarschap, nemen ze misschien in het gesprek al afscheid van zorgen en oordelen waarvan ze gaan inzien dat die in wezen onbelangrijk zijn.

Tip 4 – Maak er een reflectiegesprek van

Als iemand pijn en angst over het werken in dit team kwijt moet, dan luister je daar naar. Maar ik zou het daar niet bij laten. Maak een individueel gesprek in ieder geval reflecterend. Vraag dus door naar het eigen aandeel en vermijd dat iemand teveel ruimte krijgt om het over anderen te hebben.

Maar let wel op dat je in de individuele gesprekken niet de coaching doet die je eigenlijk in het team moet doen. Dan leren de teamleden wel, maar het wordt niet collectief.

Tip 5 – Oefen in feedback geven

Als men klachten over-, en problemen met anderen wil bespreken: waarom oefen je dan niet in het geven van feedback? Je kunt in het intakegesprek die feedback voorbereiden. “Hoe zou je dit bij de eerste sessie tegen die en die willen zeggen? Zullen we dat eens uitproberen?”

En is iemand daar echt niet toe bereid? Dan moet je je zelfs afvragen of teamcoaching wel zin heeft. En zo zou ik het ook zeggen. “Als jij wel die klacht hebt, maar je wilt het niet gaan vertellen, ook niet als ik erbij ben: wat kom ik dan eigenlijk doen?”

Maar… wat doe je met zwaar belastende informatie over anderen? Doe je toch die intakegesprekken als het héél onveilig is in het team? En wat als iedereen een klacht heeft over één persoon? Tot hoever ben je bereid te gaan met je principes als de klant het houden van individuele intakes als voorwaarde stelt? Best ingewikkeld…. Daar zouden we het over kunnen hebben…

Bijvoorbeeld in een van onze opleidingen. Vooral de themadag Teamcoach Fundamentals en de tweedaagse module Professioneel Teamcoachen zijn hiervoor geschikt. Beiden zijn onderdeel van onze langere opleidingen.

Of kom naar een van de Ask-me-Anything sessies, gratis en online. Op onze contactpagina kun je je hiervoor aanmelden.

Aanverwante artikelen

Tips voor online vergaderen en trainen. Hoe hoort het?

20 Modellen om naar teamrollen te kijken

Is een Scrum team wel echt een team?

Doet de teamleider mee met coaching? (5 tips)

Competenties van de teamcoach, deugden en ondeugden

Geef een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Welk account wil je maken?

Minimaal 8 tekens, 1 hoofdletter, 1 cijfer en 1 leesteken. Gebruik geen wachtwoord dat je elders ook gebruikt.

Aanmelden Ask me Anything

Zit je met een casus? Een lastige klus? Iets met je team of je rol als teamcoach of teamleider? Kom naar een online AmeA sessie, je mag alles vragen. Meld je aan! Het is van 10.00 tot 11.30. Kom wel op tijd, eerder weggaan kan.

Boek aanbevelen

Bestand delen

Je kunt een pdf-bestand delen op onze site. Een artikel, of iets anders moois. Stuur het ons en wij plaatsen het onder jouw naam op onze Download & Delen pagina.

Werkvorm posten

De instructie
Helder en in hele zinnen. Geen telegramstijl. Gebruik stappen of nummers. Of tussenkopjes in vet. Geef eventueel variaties of tips aan het eind. Doe géén copy-paste van een andere site of ander document!!

Account aanpassen

Minimaal 8 tekens, hoofdletter, cijfer en speciaal teken. Gebruik geen ww dat je elders gebruikt. 

Minimaal 8 tekens, 1 hoofdletter, 1 cijfer en 1 leesteken. Gebruik geen wachtwoord dat je elders ook gebruikt.

Minimaal 8 tekens, 1 hoofdletter, 1 cijfer en 1 leesteken. Gebruik geen wachtwoord dat je elders ook gebruikt.

Let op – als je geen bevestiging hebt ontvangen is het maken van je account niet gelukt. Je kunt dan niet inloggen.

Profiel maken of aanpassen

Leuk als je zichtbaar wilt zijn op de site. Ook klanten kunnen je profiel zien, maar alleen mensen die zijn ingelogd hebben zicht op je contactgegevens. 

  • JPG/JPEG/PNG
  • Zo vierkant mogelijk
  • Vooral je gezicht
  • Max 500kb

Review maken

Onze studenten – misschien jij ook – hebben veel aan de reviews op onze site. Help jij toekomstige studenten met jouw review? Het mag eventueel anoniem of onder pseudoniem. Veel dank!

complete opleiding voor teamcoaches
Meer informatie +

Kom kennismaken met ons!

Je wilt wellicht met ons samenwerken of je bij ons laten opleiden, maar nog even ‘gevoel’ krijgen bij wie wij zijn? Of je hebt gewoon een aantal vragen die je liever persoonlijk bespreekt?

Laten we (video)bellen!

We ontmoeten elkaar via telefoon, Teams of Zoom. Geheel vrijblijvend uiteraard. In principe neemt Martijn Vroemen contact met je op, maar je kunt ook kiezen voor andere Teamchangers.

Handleiding Zoom + mini-werkvormen

Stel je vraag!