veel leuker dan vergaderen

De Team Talkshow

Zet elkaar eens op het podium. Vraag je teamgenoten het hemd van het lijf. Met deze vrolijke werkvorm leer je elkaar beter kennen. Je ontdekt elkaars standpunten, elkaars vragen en zorgen, en misschien zelfs geheimen! De vorm is een soort late-night show waarin de talkshowhost twee mensen interviewt. En dit doe je een paar keer, steeds met andere mensen. Je kunt allerlei onderwerpen kiezen, zoals: wat weet jij van marketing? Moeten we een team worden? Hoe gaan we leiderschap organiseren?

Uitvoering

Wat kun je ermee?

Werk het liefst met een team dat zin heeft. Er moeten geen grote conflicten spelen. Het is een actieve werkvorm en als er helemaal geen vrolijkerds in het team zitten dan zou deze oefening wel eens kunnen doodploffen.

 • Een nieuwe stap zetten in de wederzijdse kennismaking. Openheid bevorderen.
 • Meer inzicht genereren in wat teamleden beweegt en bezielt en wat ze aan kennis en inzichten te bieden hebben.
 • Een voedingsbodem creëren om van elkaar te leren en elkaars expertise te benutten.
 • Leren om meer openheid en uitwisseling te scheppen in het team: dit kan saamhorigheid en vertrouwen vergroten

Tip – Als het team erg groot is kun je een variant op deze werkvorm bedenken: iedereen bereidt zich wel voor maar dan komt slechts een beperkt aantal personen daadwerkelijk ‘voor de camera’. Je hebt dan een aantal ‘toeschouwers’ die bijvoorbeeld punten kunnen geven. Deze werkvorm is ook geschikt om ‘externen’ bij uit te nodigen.

Wat gaan we doen?

Stap 1. Introductie werkvorm en kiezen thema (5 minuten)

Behalve het uitleggen van de bedoeling en de procedure kies je in deze stap ook een thema of een gespreksdomein: de interviews kunnen niet over álles gaan. Het thema kan een vraag over het eigen team zijn, zoals: wat weet jij van marketing? Moeten we een team worden? Hoe gaan we leiderschap organiseren? Wat zijn de ongeschreven regels hier?

Of het richt zich meer op het werk: ‘onze visie op probleemgericht onderwijs’, ‘wat maakt het vak van adviseur waardevol’ of ‘hoe gaan we zo goed mogelijk de fusie door’. Kies wel een spannend onderwerp.

Hou bij de introductie eventueel een inleiding op ‘vragen stellen’: leg het verschil uit tussen open en gesloten vragen, tussen neutrale en sturende vragen. In veel teams kan het helemaal geen kwaad om daar eerst mee te oefenen.

Stap 2. Voorbereiding in kleine groepjes (ongeveer 15-20 minuten)

Kies nu drie talkshow-hosts, en de rest van de deelnemers verdeel je in drietallen. De hosts gaan met elkaar spannende vragen bedenken over het onderwerp. Ze bereiden zich voor om de anderen straks goed ‘aan de tand de voelen’.

 • Hoe zorgen we dat het een leuk gesprek wordt, waarbij de anderen op het puntje van hun stoel zitten?
 • Wat zouden de anderen willen horen of te weten komen in het interview?
 • Bedenk ook een of twee vragen waarvan je verwacht dat die voor de geïnterviewden een uitdagend zijn.

De anderen wisselen met elkaar uit wat ze weten over het thema en wat ze er van vinden.

 • Hoe kijken we tegen het thema aan? Wat weten we er wel en niet van?
 • Wat zijn knelpunten, dilemma’s, onzekerheden of strijdpunten?

Stap 3. De talkshow (per ronde ongeveer 15 minuten)

Maak een ‘setting’ in de zaal: zet een tafel en/of stoelen klaar, zo dat er een soort podium, of ‘studio’ ontstaat. De eerste ‘host’ (gespreksleider) nodigt twee collega’s uit en houdt een ‘late night show’ gesprekje met hen. Moedig de host aan om flink door te vragen. Leg ook uit dat het stellen van sturende vragen hier juist wél interessant is. Het is ‘journalistiek’ en niet wetenschappelijk. Confronteren mag.

Tip – Als de groep groot is kun je een subgroepje verantwoordelijk maken voor de aankleding en inrichting. Laat ze op flaps een mooie ‘achtergrond’ voor de show tekenen, et cetera.

Ik heb hilarische situaties meegemaakt, maar je moet ervoor waken dat het geen toneelstukje wordt en mensen een typetje gaan spelen. De vorm is grappig, maar het gaat om de inhoud. Als het klaar is maak je een nieuwe setting met een verse host en verse gasten.

Stap 4. Plenaire evaluatie (15 minuten)

Kijk met het team terug op hoe dit was. Wat is er voor informatie boven water gekomen? Komt er een rode draad uit de interviews, of juist grote tegenstellingen? Is het interessant om dergelijke gesprekken vaker te voeren?

Geef je reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Welk account wil je maken?

Minimaal 8 tekens, 1 hoofdletter, 1 cijfer en 1 leesteken. Gebruik geen wachtwoord dat je elders ook gebruikt.

Aanmelden Ask me Anything

Zit je met een casus? Een lastige klus? Iets met je team of je rol als teamcoach of teamleider? Kom naar een online AmeA sessie, je mag alles vragen. Meld je aan! Het is van 10.00 tot 11.30. Kom wel op tijd, eerder weggaan kan.

Boek aanbevelen

Bestand delen

Je kunt een pdf-bestand delen op onze site. Een artikel, of iets anders moois. Stuur het ons en wij plaatsen het onder jouw naam op onze Download & Delen pagina.

Werkvorm posten

De instructie
Helder en in hele zinnen. Geen telegramstijl. Gebruik stappen of nummers. Of tussenkopjes in vet. Geef eventueel variaties of tips aan het eind. Doe géén copy-paste van een andere site of ander document!!

Account aanpassen

Minimaal 8 tekens, hoofdletter, cijfer en speciaal teken. Gebruik geen ww dat je elders gebruikt. 

Minimaal 8 tekens, 1 hoofdletter, 1 cijfer en 1 leesteken. Gebruik geen wachtwoord dat je elders ook gebruikt.

Minimaal 8 tekens, 1 hoofdletter, 1 cijfer en 1 leesteken. Gebruik geen wachtwoord dat je elders ook gebruikt.

Let op – als je geen bevestiging hebt ontvangen is het maken van je account niet gelukt. Je kunt dan niet inloggen.

Profiel maken of aanpassen

Leuk als je zichtbaar wilt zijn op de site. Ook klanten kunnen je profiel zien, maar alleen mensen die zijn ingelogd hebben zicht op je contactgegevens. 

 • JPG/JPEG/PNG
 • Zo vierkant mogelijk
 • Vooral je gezicht
 • Max 500kb

Review maken

Onze studenten – misschien jij ook – hebben veel aan de reviews op onze site. Help jij toekomstige studenten met jouw review? Het mag eventueel anoniem of onder pseudoniem. Veel dank!

Meer informatie +

Kom kennismaken met ons!

Je wilt wellicht met ons samenwerken of je bij ons laten opleiden, maar nog even ‘gevoel’ krijgen bij wie wij zijn? Of je hebt gewoon een aantal vragen die je liever persoonlijk bespreekt?

Laten we (video)bellen!

We ontmoeten elkaar via telefoon, Teams of Zoom. Geheel vrijblijvend uiteraard. In principe neemt Martijn Vroemen contact met je op, maar je kunt ook kiezen voor andere Teamchangers.

Handleiding Zoom + mini-werkvormen

Stel je vraag!