Teamchange header

VERGEET DIE DURE TESTS

Maak je eigen teamrol-test

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
teamrollen test kun je zelf maken

Moe van al die testen waarmee mensen in een hokje worden geduwd? Toch zin om elkaar eens wat beter te leren kennen? Maak dan je eigen teamroltest! Je kunt het zo creatief maken als je zelf wilt. Het resultaat is dat je meer begrip voor elkaar krijgt, en dat op een speelse, vrolijke manier.

Hoe gebruiken?

Doelstellingen van een teamroltest

  • Leren kennen van elkaars kwaliteiten (en valkuilen).
  • Werken aan vertrouwen tussen teamleden omdat je elkaars verschillen beter begrijpt.
  • Het vergroten van de ‘open ruimte’ (bekende ruimte) waarin het team kan werken.
  • Oefenen met het geven van feedback op een niet bedreigende manier.

Stap 1. In kaart brengen van categorieën

Bepaal de categorieën van gedrag, bijvoorbeeld: Kwaliteiten, Valkuilen, Allergieën en Leerpunten. Een ander voorbeeld is: Ambities, Zorgen, Vragen. Of wat uitdagender categorieën zoals: Deugden en Ondeugden, of: Geloof, Hoop en Liefde.

Het voordeel van dit soort ‘open’ categorieën is dat mensen er veel in kwijt kunnen en niet zichzelf een etiket hoeven op te plakken van een vooropgezet model van mogelijkheden. Een ander voordeel is dat goed gekozen categorieën waardevrij zijn (de meeste teamroltesten of karaktertypologieën zijn dat namelijk niet!). Een shortcut is dat iemand deze categorieën vooraf voorbereidt en ze als gegeven aan het team presenteert. Je mist dan wel een interessant deel van de discussie.

Stap 2. Kiezen van een metafoor

Nu kiest het team een metafoor waarmee elk teamlid kan worden vergeleken. Je kunt dit in een open brainstorm doen, of eerst iedereen vragen één metafoor te bedenken en er dan gezamenlijk een of twee te kiezen. Een voorbeeld van een metafoor is: een stripfiguur, of een dier, of een historische figuur. Je kunt ook meer abstracte metaforen bedenken, zoals een plant, een automerk of een film. Maar dat maakt het niet eenvoudiger!

De metafoor kan oneindig zijn: dus elk stripfiguur is denkbaar. Of eindig: we nemen bijvoorbeeld alleen gezinsleden Vader, Moeder, (Stief)Kind, Kok en Tuinman. In dat geval kunnen verschillende teamleden dezelfde metafoor kiezen. Er kunnen dan dus meerdere ‘moeders’ in het team voorkomen. Je kunt ook een metafoor kiezen binnen de onderwijscontext van je school: bijvoorbeeld: Brave Hendrik, De Spijbelaar, De Grappenmaker, Beste van de Klas.

Ook deze stap kan eventueel worden voorgestructureerd: de werkvorm neemt dan minder tijd in beslag. Ten slotte is er nog de variatie dat mensen de metafoor voor zichzelf invullen (ik ben een typische Clown), of voor een ander (jij bent een soort Trapezewerker).

Stap 3. Teamleden maken een profiel/poster van zichzelf

Nu gaan alle teamleden een eigen profiel maken op basis van de categorieën en de metafoor. Dus bijvoorbeeld: ik ben de ‘moeder’ en ik heb deze ‘ambities, zorgen en vragen’. Je kunt ook vragen om eerst een soort algemene typering te geven, en dan de categorieën stuk voor stuk in te vullen. Het doel is dat de teamleden op een speelse, veilige, maar frisse manier worden uitgedaagd om zichzelf bloot te geven. Je kunt iedereen vragen om van zichzelf een ‘poster’ te maken.

Stap 4. Uitwisselen en feedback geven

Teamleden vertellen wat ze kwijt willen in deze zelfbedachte ‘teamroltest’. Afhankelijk van de sfeer en de tijd kun je andere teamleden uitnodigen om feedback te geven en vragen te stellen.

Let erop dat de metafoor een middel blijft en geen doel wordt: dus als iemand de ‘moeder’ kiest, zal het verleidelijk zijn om allerlei ‘moedereigenschappen’ op die persoon te projecteren. Het gaat erom het teamlid te leren kennen, niet de metafoor. Wat dan helpt is om terug te gaan naar jou-vragen in het  hier-en-nu: Wat maakt jou een moederlijk figuur? Wat zijn jouw dromen of zorgen?

Stap 5. Nabespreken op teamniveau

Als iedereen aan de beurt is geweest kun je met het team kijken naar vragen als:

  • Wat hebben we met elkaar in huis aan eigenschappen?
  • Zijn bepaalde categorieën oververtegenwoordigd, of missen we wat?
  • Hoe denken we dat we als teamleden op elkaar reageren?
  • Hebben we dingen gehoord van elkaar die we niet wisten?
  • Hoe vinden we het om elkaar feedback te geven?
  • Zouden we dat in de praktijk vaker kunnen doen? Hoe?
Geef je reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Alle onderwerpen

Onze opleiding

Nieuwsbrief krijgen?

Meer artikelen

Online samenwerken in een virtueel team

Weerstand bij verandering: drie basisopvattingen

Samen leren in onderwijsteams

Mannenteams of vrouwenteams: verschillen en voorkeuren

Teamsamenstelling: hoe doe je dat?

Groepsdynamica: het onder-water-leven van het team

Voer je gebruikersnaam of e-mailadres in.
Je zult een link via e-mail ontvangen om een nieuw wachtwoord aan te maken.

Welk account wil je maken?

Minimaal 8 tekens, 1 hoofdletter, 1 cijfer en 1 leesteken. Gebruik geen wachtwoord dat je elders ook gebruikt.

Kom kennismaken met ons. Online!

Kennismaken met Teamchange kan meermaals per jaar. Het is online en gratis. In twee uur bespreken we al jouw vragen. Doorgaans betekent dat: het eerste uur praktijkvragen, en na een korte pauze gaan we in op opleidingsvragen. 

De volgende sessie is op 18 mei

We starten om 10.00 en gaan door tot 12.00. In deze sessie zullen we ons presenteren en je vragen beantwoorden. Maar daar blijft het niet bij. We kunnen oefeningen doen, kennis delen en cases bespreken. Geef jij maar aan waar je interesse ligt.

Meld je meteen aan! Daarna ontvang je van ons een uitnodiging met Zoom-link (na aanmelden kom je op een pagina waar je onze Zoom-handleiding kunt downloaden). Tot ziens. Oja: de sessie is gratis. 

logokleinpath