Weerstand bij verandering: drie basisopvattingen

weerstand teamchange

De praktijk laat meestal iets anders zien. Er zijn nauwelijks veranderplannen waar bewust met (het opwekken van) weerstand wordt gewerkt. Weerstand is op z’n best iets waarmee je ‘omgaat’ of iets dat beter ‘voorkomen’ kan worden. Wat zijn zoal de opvattingen over weerstand? Ga ik even ruig door de organisatiekunde, dan zie ik drie hoofdstromingen […]

De kleuren van veranderen verrijkt met paars en oranje

Veranderingen in verandercommunicatie Voor een deel heeft de vragensteller gelijk. Ook bij verandercommunicatie kijk je naar de doelgroep, wat je wilt bereiken, welke boodschap past en welke middelenmix hier het beste zal werken. Dat zie ik ook als ik naar de nieuwe versie van mijn boek kijk. Maar er is meer. De context van verandercommunicatie […]

Vier venijnige valkuilen bij veranderprocessen. De schaduwzijde van je gedrag

1. Je focus verliezen Omdat elke verandering gepaard gaat met onduidelijkheid raak je als medewerker gemakkelijk uit koers. Wat zeker was gaat verdwijnen en wat komt is nog onzeker. Een logische reactie is dat je op zoek gaat naar informatie, meestal buiten je directe werkomgeving. Voor je het weet gaat er steeds meer aandacht naar […]