Engagement bij ingrijpende veranderingen

Veranderingen in de werksituatie zijn aan de orde van de dag. De laatste jaren gaat het vaak om reorganisaties als gevolg van de crisis. Veranderingen zijn er echter altijd geweest en zullen er altijd zijn; fusies, verhuizingen, samenvoegingen. Dat een reorganisatie impact heeft op de ontslag bedreigden is geen verrassing. Te vaak wordt echter voorbijgegaan aan het feit dat de impact van een verandering verder gaat dan dat. Denk aan de impact van de reorganisatie op ‘zij die mogen blijven’. Wat

Wat is een spelsimulatie?

Een spelsimulatie (business game, serious game) is een nabootsing van de werkelijkheid. Het doel is te leren op een praktische manier. Deelnemers leren over hun eigen competenties en over de organisatie die gesimuleerd wordt. Soms is dat een gehele organisatie, vaker is het een organisatieproces. Soms gaat het over een bestaande organisatie: het doen van de simulatie heeft dan een diagnostisch karakter. Vaker is het een toekomstige organisatie. De simulatie is dan bedoeld om nieuwe competenties te ontwikkelen.