Mannenteams of vrouwenteams: verschillen en voorkeuren

Zijn mannenteams verschillend van vrouwenteams? Mag je het daarover hebben of is dit taboe? Zijn mannenteams beter dan vrouwenteams of andersom? Wat is je persoonlijke voorkeur als je moet kiezen? Tijdens de slotdag van de Leergang Teamcoaching hebben alle deelnemers en hun persoonlijke gast zich onder leiding van Elisa de Groot verdiept in deze spannende vragen. Dit leverde verrassende inzichten op. Vooral de vraag of iemand liever met een mannen- of een vrouwenteam werkt maakte nogal wat los.

Gender diversity in teams: differences and preferences

Differences between men’s teams and women’s teams Prior to the session, all participants shared experiences with men’s teams and women’s teams, online. This resulted in well-known stereotypes. In men’s teams you see camaraderie, goal-orientation and not a lot of ‘why’ questions. If you see emotion, it’s anger and fist on the table, but rather avoiding […]