Het betrekkingsniveau van communicatie – luisteren met vier oren

Luisteren Teamchange

Niet iedereen is van nature goed in communiceren. De een wil te snel van A naar B, de ander praat lang om obstakels heen. En dan is er nog de ontvanger. Wie communiceert, zendt, al dan niet bedoeld, dubbele boodschappen uit. Dit is het betrekkingsniveau van communicatie. De een heeft daar een goede antenne voor, een ander merkt niets van, de derde voelt dat ‘er iets is’ maar weet niet wat hij ermee aan moet. Nummer vier voelt ‘iets’ maar interpreteert het verkeerd en slaat alsnog de plank mis.

De kleuren van veranderen verrijkt met paars en oranje

Veranderingen in verandercommunicatie Voor een deel heeft de vragensteller gelijk. Ook bij verandercommunicatie kijk je naar de doelgroep, wat je wilt bereiken, welke boodschap past en welke middelenmix hier het beste zal werken. Dat zie ik ook als ik naar de nieuwe versie van mijn boek kijk. Maar er is meer. De context van verandercommunicatie […]

De Roos van Leary: vier interactiestijlen.

De communicatie in groepen verloopt wel eens erg ondoorzichtig. Het gaat zo snel, en patronen zijn soms lastig te herkennen. Ook speelt zich veel van het groepsleven ‘onder water’ af. Je ziet lang niet alles wat er ‘speelt’. Met behulp van het juiste model kun je makkelijker zicht krijgen op dat geheimzinnige relatieniveau van gedrag in groepen. Een van die modellen is de zogenaamde Roos van Leary. Het is een populair en eenvoudig systeem dat snel te begrijpen is en dat veel wordt gebruikt.