Strooks & Stoppers – Twee TA concepten toegelicht

Als een kind bijvoorbeeld nauwelijks, geen of alleen maar negatieve reacties krijgt op zijn emoties, zal het op onbewust niveau besluiten om dan maar niet meer te voelen, of om zich niet meer te uiten. Het zoekt immers naar (positieve) strooks, het uiten van emoties levert kennelijk niets op. Wanneer er dan later in het […]