Weerstand bij verandering: drie basisopvattingen

weerstand teamchange

De praktijk laat meestal iets anders zien. Er zijn nauwelijks veranderplannen waar bewust met (het opwekken van) weerstand wordt gewerkt. Weerstand is op z’n best iets waarmee je ‘omgaat’ of iets dat beter ‘voorkomen’ kan worden. Wat zijn zoal de opvattingen over weerstand? Ga ik even ruig door de organisatiekunde, dan zie ik drie hoofdstromingen […]