Twenty models to identify team roles

Four Temperaments (Hippocrates, 460-370 BC.). Yes, why not? It seems far-fetched but it actually is not inferior to many other models. Until early last century, it was still widely used in medicine. Some temperaments are common in our language, like phlegmatic and melancholic. I’ve seen versions that are used in a business context, and team […]

Teamrollen van Belbin: kleurrijk zonder kleurtjes

Teamrollen van Belbin - alle mensen zijn verschillend

Het blijft leuk: elkaar etiketten geven. De populariteit van persoonlijkheidstests en teamroltests is ongekend. Elke paar jaar duikt er weer een nieuw, verbeterd systeem op. Management Drives, Real Drives, Brain Dominance, Lumina Spark, het Enneagram en alle varianten op de MBTI – Jung dimensies. Opvallend is dat ze bijna allemaal met kleurcodes werken. Dit levert soms grappige gesprekken op.