VERGROOT JE REPERTOIRE

Vier korte intervisie methoden

Intervisie is een geliefde aanpak omdat het praktisch is en omdat mensen van elkaar kunnen leren. Teamcoaches en trainers moeten minimaal een handvol intervisie methoden kennen. Varieer al naar gelang het vraagstuk maar doe één ding niet: van de methode die je kiest te veel afwijken. Je eindigt vrijwel zeker in een discussie en je schept een podium voor allerlei goedbedoelde adviezen. Voor je het weet zit de hele groep de probleemhebber te coachen.

Vier korte intervisies. Leren van elkaar en de praktijk

Uitvoering

Er zijn veel stappenmodellen, die allemaal hetzelfde doen: netjes divergeren, en dan pas convergeren. Je kunt natuurlijk naar hartenlust variëren. Een goeie intervisie vraagt minimaal een uur, meestal twee.

Het 7-stappen-model (kwaliteiten)

 1. Iemand brengt situatie in + de vraag aan de groep.
 2. Ieder stelt 2 vragen ter verduidelijking (kan ook in twee rondes, eerst open vraag, daarna prikkelender vraag (geen adviezen).
 3. Inbrenger beantwoordt de vragen, geen discussie.
 4. Rondje: welke kwaliteit heeft de inbrenger in deze situatie ingezet?
 5. Een ieder beantwoordt de vraag: ‘de uitdaging van de inbrenger is volgens mij……’ (eerst laten opschrijven dan delen).
 6. De inbrenger beantwoordt zelf de vraag: ‘mijn uitdaging is……’
  (inbrenger krijgt even de tijd om over de informatie uit punt 5 na te denken en een eigen zin te formuleren).
 7. Rondje wat anderen hieruit meenemen/leren etc.

Lynn Hoffman methode (vrije associatie)

 1. Casusinbrenger gaat tegenover begeleider zitten zodat hij/zij geen oogcontact heeft met de overige deelnemers.
 2. Casusinbrenger vertelt zijn/haar casus aan begeleider. Begeleider luistert en stelt vragen m.b.t. de casus en de inbrenger.
 3. Begeleider rondt gesprek af en gaat naar de eerste twee-drie omstanders (‘spiegels’). Casusinbrenger blijft zo zitten: geen oogcontact. Die luistert.
 4. Begeleider stelt de vraag (een voor een): Waar moest jij aan denken toen je de casus hoorde? Er wordt niet over de casus gesproken, ook geen raad gegeven.
 5. Vervolgens gaat de begeleider naar de andere spiegels en stelt de vraag (een voor een): Met wie identificeer jij het meest in die casus? Wat denkt/voelt die persoon, denk je?
 6. Tot slot gaat de begeleider terug naar de casusinbrenger en vraagt: Wat roepen deze reacties bij je op?
 7. Aan het eind wordt de kring weer gemaakt en wordt er verder doorgepraat over wat er allemaal gezegd is. Welke dilemma’s zijn aan de orde? Welke keuzes? Wat maakt het zo moeilijk/makkelijk om hier uit te komen? Als er meer dan 7 mensen zijn en dus ‘toehoorders’ zijn, doen zij vanaf dit moment mee: niet eerder.

De roddelmethode

 1. Iemand brengt situatie in + zijn/haar vraag aan de groep.
 2. Deelnemers mogen nog 1 vraag stellen ter verduidelijking.
 3. Inbrenger gaat met rug naar de groep zitten en schrijft op wat er gezegd wordt.
 4. Anderen gaan ‘roddelen’: alles zeggen wat in je op komt; er mag wat worden overdreven: volgens mij is het punt dit of dat, inbrenger heeft door x gedrag y gedrag opgeroepen, inbrenger zou kwaliteit x meer moeten inzetten. Deelnemers hoeven het niet eens te worden, alles mag worden gezegd.
 5. Gezamenlijk een advies formuleren aan de inbrenger.
 6. Inbrenger draait zich om en geeft aan de groep terug wat dit gesprek hem heeft opgeleverd. Waar heeft inbrenger het meeste aan? Wat staat hem te doen?
 7. Rondje wat de anderen hieruit meenemen, geleerd hebben.

Een clinic/rollenspel doen

 1. Inbrenger schetst de situatie uit het verleden of toekomst: wat gebeurt er als je het niet oplost?
 2. Helpers mogen alleen vragen ter verduidelijking stellen.
 3. Inbrenger geeft aan wat hij zou willen bereiken of oefenen. Hij kiest geschikte rolspelers en geeft hen een korte rolinstructie.
 4. Rolspelers bereiden zich (liefst met enkele anderen) kort voor.
 5. Inbrenger eveneens en neemt zich een handelwijze voor, waarmee hij/zij wil experimenteren.
 6. De situatie wordt gespeeld. De anderen observeren. Eventueel worden variaties bedacht: de inbrenger gaat aan de andere kant van de tafel zitten; de inbrenger neemt de rol van toeschouwer in.
 7. Toeschouwers kunnen eventueel regieaanwijzingen geven. Probeer dit eens? Zeg het eens zo!
 8. Nabespreken: uitwisselen van ervaringen en leerpunten.

In het Praktijkboek Teamcoaching staan in Hoofstuk VI twintig intervisiemethoden.

Geef je reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Welk account wil je maken?

Minimaal 8 tekens, 1 hoofdletter, 1 cijfer en 1 leesteken. Gebruik geen wachtwoord dat je elders ook gebruikt.

Aanmelden Ask me Anything

Zit je met een casus? Een lastige klus? Iets met je team of je rol als teamcoach of teamleider? Kom naar een online AmeA sessie, je mag alles vragen. Meld je aan! Het is van 10.00 tot 11.30. Kom wel op tijd, eerder weggaan kan.

Boek aanbevelen

Bestand delen

Je kunt een pdf-bestand delen op onze site. Een artikel, of iets anders moois. Stuur het ons en wij plaatsen het onder jouw naam op onze Download & Delen pagina.

Werkvorm posten

De instructie
Helder en in hele zinnen. Geen telegramstijl. Gebruik stappen of nummers. Of tussenkopjes in vet. Geef eventueel variaties of tips aan het eind. Doe géén copy-paste van een andere site of ander document!!

Account aanpassen

Minimaal 8 tekens, hoofdletter, cijfer en speciaal teken. Gebruik geen ww dat je elders gebruikt. 

Minimaal 8 tekens, 1 hoofdletter, 1 cijfer en 1 leesteken. Gebruik geen wachtwoord dat je elders ook gebruikt.

Minimaal 8 tekens, 1 hoofdletter, 1 cijfer en 1 leesteken. Gebruik geen wachtwoord dat je elders ook gebruikt.

Let op – als je geen bevestiging hebt ontvangen is het maken van je account niet gelukt. Je kunt dan niet inloggen.

Profiel maken of aanpassen

Leuk als je zichtbaar wilt zijn op de site. Ook klanten kunnen je profiel zien, maar alleen mensen die zijn ingelogd hebben zicht op je contactgegevens. 

 • JPG/JPEG/PNG
 • Zo vierkant mogelijk
 • Vooral je gezicht
 • Max 500kb

Review maken

Onze studenten – misschien jij ook – hebben veel aan de reviews op onze site. Help jij toekomstige studenten met jouw review? Het mag eventueel anoniem of onder pseudoniem. Veel dank!

Meer informatie +

Kom kennismaken met ons!

Je wilt wellicht met ons samenwerken of je bij ons laten opleiden, maar nog even ‘gevoel’ krijgen bij wie wij zijn? Of je hebt gewoon een aantal vragen die je liever persoonlijk bespreekt?

Laten we (video)bellen!

We ontmoeten elkaar via telefoon, Teams of Zoom. Geheel vrijblijvend uiteraard. In principe neemt Martijn Vroemen contact met je op, maar je kunt ook kiezen voor andere Teamchangers.

Handleiding Zoom + mini-werkvormen

Stel je vraag!