Advisering bij organisatieverandering

Weerstand hoort erbij

Weerstand hoort erbij

Organisatieverandering is overal vaste prik. De focus wordt vaak gelegd op de ‘lastige keuzes’ of de ‘vernieuwende ontwerpen’. Vrijwel overal staat ‘weerstand’ wel op de agenda, maar wat als er geen weerstand meer is? Wanneer medewerkers afgehaakt zijn? TeamChange begeleidt uw verandering vanuit de overtuiging dat mensen wel willen veranderen, maar niet veranderd willen worden.
.
Wij werken samen met de beste communicatiespecialisten en veranderkundigen.
We helpen participatie te vergroten en gaan met u in gesprek over cruciale vragen als: ‘wat gebeurt er met de achterblijvers?’, en: ‘hoe help je mensen langs de valkuilen van verandering?”

Uiteraard hoeft het niet bij meedenken en praten te blijven. Alle verandering vraagt aanpassing in houding en gedrag (cultuurverandering). TeamChange helpt bij ‘meervoudige diagnose’ en doet gerichte interventies om de talenten van uw medewerkers te ontwikkelen. Zodat zij de verandering van de tekentafel af krijgen.

Reacties :Off