welkom in onze nieuwe elearning omgeving

Wat is Blended Learning? Teamchange gebruikt eLearning Sandwich

Blended Learning heeft door Corona een enorme impuls gekregen. Omdat fysieke bijeenkomsten ineens onmogelijk werden, moesten werk, onderwijs en zelfs sociale ontmoeting verhuizen naar de digitale ruimte.  Velen kwamen in een enorm steile leercurve terecht. Wat begon als een noodzakelijk kwaad, is nu in veel gevallen een blijvertje. Ook bij Teamchange omarmen we Blended Learning.

In dit artikel

De eLearning sandwich bij Teamchange

Alle fysieke opleidingen bij Teamchange zijn nu onderdeel van een eLearning sandwich. Deelnemers worden voorafgaand aan de bijeenkomst uitgenodigd in een persoonlijke eLearning omgeving. Daar doen ze een eCourse als voorbereiding. Deze bestaat uit een serie korte lessen die wij Steps noemen. Elke Step duurt ongeveer 5 tot 10 minuten, zodat ze makkelijk inpasbaar zijn in drukke agenda’s, en kunnen worden gedaan op ‘mobiele momenten’. Zo bereid je je goed op de bijeenkomst voor en raak je geïnspireerd voor de sessies.

Na afloop van de bijeenkomst doe je weer een eCourse als afronding. Daarin worden begrippen nog eens samengevat en wordt er extra inhoud aangeboden, wat deelnemers kan helpen om zich verder te ontwikkelen.

De Steps zijn gevarieerd vormgegeven. Daardoor sluiten ze goed aan op verschillende leerstijlen van deelnemers. Soms is het leeswerk, compact samengevat, bijvoorbeeld in Q&A’s. Soms zijn het interactieve stellingen, of je kijkt een video, een tutorial of je luistert een podcast. En er zijn natuurlijk reflectie-oefeningen en kennistoetsen. De eCourses zijn free-format (dus niet lineair), wat betekent dat de deelnemer bepaalt in welke volgorde de Steps doorlopen worden. En je kunt altijd weer even terug om nog iets na te zoeken.

Is Blended Learning nieuw?

Ja en nee. Het is als concept niet nieuw, omdat het combineren van fysieke en digitale werkvormen al tientallen jaren wordt gedaan. Aan het eind van de vorige eeuw hadden we het bijvoorbeeld over teleleren. Dat was leren op afstand met gebruikmaking van de toen beschikbare middelen. Denk aan lessen per post (‘snail mail’), e-mail, telefoon en – in onze ogen nu – primitieve websites. Soms werden ook videobanden opgestuurd.

Ook het combineren van leerervaringen in een klaslokaal met die in de praktijk is natuurlijk al erg lang gewoon, bijvoorbeeld met stage lopen of met praktijkopdrachten. Met nieuwe digitale middelen zijn er op dat vlak volop mogelijkheden bij gekomen. Denk aan online simulaties. En innovaties dienen zich in hoog tempo aan. Virtual Reality gaat alles op zijn kop zetten. Stel je voor dat je met een VR-bril op interventies kan loslaten op een ‘echt’ team!

Daarom is Blended Learning ook nieuw te noemen. De schaal waarop er nu online gewerkt en geleerd wordt is ongekend. We gebruiken nu routinematig middelen die we nog maar enkele jaren geleden niet voor mogelijk hadden gehouden. Beeldbellen en videoconferencing was altijd iets uit sciencefictionfilms. Ongelofelijk hoe snel dat normaal is geworden.

Blended Learning vervangt niet, het voegt toe

Toen Teamchange min of meer gedwongen begon te experimenteren met onze trainingen via Zoom en Teams, ontdekten we dat er veel meer online mogelijk was dan we dachten. Maar ook dat je niet zomaar dezelfde fysieke training zonder aanpassingen online kon gaan geven. We leerden al doende wat er wel en niet mogelijk was. Dat je vaker moet pauzeren, dat je veel explicieter moet communiceren, dat je als trainer directiever bent. Bijvoorbeeld stiltes laten vallen, werkt nou eenmaal in een klaslokaal heel anders dan online. Als online trainer moet je actiever mensen ‘aan’ zetten.

De afgelopen jaren probeerden trainers en coaches tools en apps uit en deelden ervaringen op ongekende schaal, via sociale media. Zo leerden we dat er ontzettend veel mogelijk is, als je de middelen maar goed inzet. We kunnen nu online leerervaringen creëren die speels, interactief en sociaal zijn. En misschien nog het belangrijkste: ze zijn mobiel! Je kunt video’s kijken in de trein, een podcast luisteren terwijl je wandelt. Thuis en op reis, het kan allemaal.

Hybride of simultaan onderwijs

De ‘blend’ is overigens meer dan alleen het combineren van fysiek en digitaal. Kijk naar ‘hybride’ onderwijs. Er zijn verschillende betekenissen van deze term in omloop. Soms wordt ermee bedoeld dat het onderwijs zowel in de klas als op de werkplek plaatsvindt. Theorie en praktijk smelten samen tot één  ‘leeromgeving’.

Maar je hoort ook dat het betekent dat er zowel mensen in de zaal als online deelnemen. Dat kunnen overigens zowel studenten als docenten zijn. Dit wordt ook simultaan onderwijs genoemd. En om het nog wat ingewikkelder te maken is er nog de term flipped classroom. Dit houdt in dat leerlingen thuis de theorie en de instructie krijgen en dat de klas gebruikt wordt voor verwerking, oefening en toelichtingen.

Synchroon of asynchroon

Deze termen klinken wat technisch, en hoor je ook iets minder. Toch zijn ze belangrijk om te begrijpen hoe opleiding zich op dit moment aan het ontwikkelen is. Synchroon onderwijs betekent dat het leren tegelijkertijd, met elkaar plaatsvindt. Dat kan zowel fysiek als online zijn. Asynchroon leren betekent dat iedereen dat op z’n eigen moment en – meestal dus ook – op z’n eigen plek doet. Het inzetten van mobiele apps is daarbij onmisbaar geworden.

Samenvattend zijn er op dit moment dus drie blends:

  • Elektronisch en klassikaal
  • Theoretisch en praktisch
  • Synchroon en asynchroon

Wat kunnen we met Blended Learning?

De voordelen zijn er volop. Je kunt nu nog beter kennis en theorie overdragen zodat je kostbare tijd tijdens de fysieke bijeenkomst kan benutten voor meer diepgang. Het leren vindt niet meer alleen plaats in die bijeenkomsten, maar is meer geïntegreerd in de dagelijkse praktijk van trainees. Online kennis is actueel en flexibel, veel meer dan bijvoorbeeld een papieren kennisdrager kan bieden. Je kunt nog meer inspelen op de individuele leerbehoefte en de eigen verantwoordelijkheid van trainees.

Daaraan kleven ook nadelen. Het leren kan eenzamer worden. En niet iedereen brengt de discipline op om zelfstandig te leren. Voor sommigen is de afzondering en de sociale ‘druk’ van het klaslokaal noodzakelijk om te kunnen leren. Voor trainers is het lastiger te volgen en te controleren wat en hoe studenten aan het leren zijn. Ook de technische uitdagingen zijn enorm. Trainers en deelnemers moeten op een veel complexer niveau met apparaten en apps omgaan. Voor velen levert dat nog aardig wat hoofdbrekens  op.

Teamcoach worden bij Teamchange

Je kunt bij Teamchange de Erkende Leergang Teamcoaching doen, dat is ons koningsnummer. In 11 dagen ontwikkel je professioneel én persoonlijk. Elke sessie is omgeven met eLearning en he doet reflecties en experimenten in de praktijk. Helemaal ‘blended’ dus.

Datzelfde geldt voor de korteren Opleiding Teamcoaching Essenties (5 dagen) en de Opleiding Teamcoaching Verdieping (6 dagen). Je kunt deze opleidingen los volgen, maar in combinatie leveren ze dezelfde StiR erkenning op als de grote Leergang.

We bieden trouwens ook korte, intensieve Online Masterclasses aan. Helemaal digitaal dus, (maar wel ‘synchroon’) met eLearning courses ter voorbereiding.

Aanverwante artikelen

Millennial coach? Maak tijd voor een f*ck-it list!

Zes hoofdbrekers bij teamcoaching

Een teamcoach is niet bemoeizuchtig

Comfortzone – Lekker prikkelloos ontspannen, toch?

Dé 5 tips voor (interne) adviseurs. Machiel Willemsen vat Advieskunst samen

Geef een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Welk account wil je maken?

Minimaal 8 tekens, 1 hoofdletter, 1 cijfer en 1 leesteken. Gebruik geen wachtwoord dat je elders ook gebruikt.

Aanmelden Ask me Anything

Zit je met een casus? Een lastige klus? Iets met je team of je rol als teamcoach of teamleider? Kom naar een online AmeA sessie, je mag alles vragen. Meld je aan! Het is van 10.00 tot 11.30. Kom wel op tijd, eerder weggaan kan.

Boek aanbevelen

Bestand delen

Je kunt een pdf-bestand delen op onze site. Een artikel, of iets anders moois. Stuur het ons en wij plaatsen het onder jouw naam op onze Download & Delen pagina.

Werkvorm posten

De instructie
Helder en in hele zinnen. Geen telegramstijl. Gebruik stappen of nummers. Of tussenkopjes in vet. Geef eventueel variaties of tips aan het eind. Doe géén copy-paste van een andere site of ander document!!

Account aanpassen

Minimaal 8 tekens, hoofdletter, cijfer en speciaal teken. Gebruik geen ww dat je elders gebruikt. 

Minimaal 8 tekens, 1 hoofdletter, 1 cijfer en 1 leesteken. Gebruik geen wachtwoord dat je elders ook gebruikt.

Minimaal 8 tekens, 1 hoofdletter, 1 cijfer en 1 leesteken. Gebruik geen wachtwoord dat je elders ook gebruikt.

Let op – als je geen bevestiging hebt ontvangen is het maken van je account niet gelukt. Je kunt dan niet inloggen.

Profiel maken of aanpassen

Leuk als je zichtbaar wilt zijn op de site. Ook klanten kunnen je profiel zien, maar alleen mensen die zijn ingelogd hebben zicht op je contactgegevens. 

  • JPG/JPEG/PNG
  • Zo vierkant mogelijk
  • Vooral je gezicht
  • Max 500kb

Review maken

Onze studenten – misschien jij ook – hebben veel aan de reviews op onze site. Help jij toekomstige studenten met jouw review? Het mag eventueel anoniem of onder pseudoniem. Veel dank!

complete opleiding voor teamcoaches
Meer informatie +

Kom kennismaken met ons!

Je wilt wellicht met ons samenwerken of je bij ons laten opleiden, maar nog even ‘gevoel’ krijgen bij wie wij zijn? Of je hebt gewoon een aantal vragen die je liever persoonlijk bespreekt?

Laten we (video)bellen!

We ontmoeten elkaar via telefoon, Teams of Zoom. Geheel vrijblijvend uiteraard. In principe neemt Martijn Vroemen contact met je op, maar je kunt ook kiezen voor andere Teamchangers.

Handleiding Zoom + mini-werkvormen

Stel je vraag!