Communicatie in teams

Test het luisterklimaat in jouw team

De wetenschappers Johnston, Reed, & Lawrence hebben aan de universiteit van Loyola in New Orleans een standaard ontwikkeld voor de manier waarop collega’s in teams naar elkaar luisteren. Ze noemen dit het luisterklimaat in het team. Belangrijk daarbij is de beleving van echte aandacht en begrip door alle teamleden.

Rik Siere Luisterklimaat in Teams

In dit artikel

Luisterfouten in teams

Luisterfouten in teams zijn niet goed voor plezier in het werk en samenwerken. Veel voorkomende fouten zijn: elkaar interrumperen, elkaar niet aankijken, elkaar opjagen, aandacht geven aan andere zaken dan aan het gesprek, zinnen voor een ander afmaken, niet reageren op vragen, heel vaak ‘ja maar’ zeggen, steeds ingaan op de eigen associaties, gesprekken en afspraken “vergeten” en veel vragen stellen over details.

Het begint allemaal met het herkennen van luisterfouten en elkaar daarop te durven wijzen. Als een team luisteren op de agenda zet, dan verbeteren de sfeer en de samenwerking direct.

Het draait bij het luisterklimaat om werkelijke interesse van collega’s in elkaar en het gedrag waaruit dit blijkt. Het luisterklimaat in een team wordt bepaald door vier factoren: 1. Interesse in en begrip voor elkaars mening en standpunten; 2 De luistervaardigheden van individuele teamleden; 3. Goede relaties binnen het team en 4; Elkaar nodig hebben, ondersteunen en vertrouwen.

Geef jouw team een score

Het luisterklimaat in het team wordt bepaald met behulp van achttien stellingen die ieder teamlid individueel beoordeelt met een score: Altijd (5), Regelmatig (4), Soms (3), Zelden (2) en Nooit (1). Je kunt deze test ook online doen via de website http://www.luistertest.com. Je score wordt dan automatisch berekend.

Test nu het luisterklimaattest in jouw team

Lees elke stelling rustig door, noteer per stelling jouw score en tel alle scores bij elkaar op.

 1. De andere leden van mijn team willen oprecht mijn standpunt horen (kies 5 4 3 2 1)
 2. De andere leden van mijn team maken me duidelijk dat zij begrijpen wat ik zeg (kies 5 4 3 2 1)
 3. De andere leden van mijn team luisteren naar wat ik te zeggen heb (kies 5 4 3 2 1)
 4. De andere leden van mijn team begrijpen mij (kies 5 4 3 2 1)
 5. De andere leden van mijn team lijken aandacht te hebben voor wat anderen zeggen (kies 5 4 3 2 1)
 6. De andere leden van mijn team geven aandacht aan mij (kies 5 4 3 2 1)
 7. Ik luister met een doel wanneer anderen aan het praten zijn (kies 5 4 3 2 1)
 8. Ik hou mijn eigen opvattingen en voorkeuren onder controle wanneer ik luister, zodat deze geen invloed hebben op mijn interpretatie van de boodschap (kies 5 4 3 2 1)
 9. Ik analyseer mijn eigen luisterfouten zodat ik die niet opnieuw maak (kies 5 4 3 2 1)
 10. Ik luister eerst naar het hele verhaal voor ik oordeel over wat een spreker heeft gezegd (kies 5 4 3 2 1)
 11. Mijn teamleden geven me het gevoel dat ik bij het team hoor (kies 5 4 3 2 1)
 12. Ik kijk ernaar uit om naar teambijeenkomsten te gaan (kies 5 4 3 2 1)
 13. Mijn teamleden geven me het gevoel dat ze me mogen (kies 5 4 3 2 1)
 14. De teamleden geven me een gevoel van betrokkenheid bij het team (kies 5 4 3 2 1)
 15. Ik heb iemand in mijn team gevonden met wie ik kan praten over mijn loopbaanplannen (kies 5 4 3 2 1)
 16. Ik ben afhankelijk van andere teamleden die mij bijstaan in het team (kies 5 4 3 2 1)
 17. Ik heb iemand in mijn team gevonden die mij ondersteunt (kies 5 4 3 2 1)
 18. Ik heb iemand in mijn team gevonden met wie ik persoonlijke zaken kan bespreken (kies 5 4 3 2 1)

Jouw score

Tel de scores van de achttien stellingen bij elkaar op en deel ze door 9. Je krijgt dan een rapportcijfer voor het overall luisterklimaat in het team, zoals jij dat ziet. Wil je meer weten over de vier factoren die het luisterklimaat bepalen? Dan kun je ook rapportcijfers berekenen per aspect.

 • Interesse in en begrip voor elkaars mening en standpunten

Tel de scores van de vragen 1, 2, 3, 4, 5 en 6 bij elkaar op en vermenigvuldig die met 2 en deel dat getal vervolgens door 6. Dat levert het rapportcijfer op voor interesse en begrip.

 • De luistervaardigheden van individuele teamleden

Tel de scores van de vragen 7, 8, 9 en 10 bij elkaar op en vermenigvuldig die met 2 en deel dat getal vervolgens door 4. Dat levert het rapportcijfer op voor luistervaardigheden.

 • Goede relaties binnen het team

Tel de scores van de vragen 11, 12, 13 en 14 bij elkaar op en vermenigvuldig die met 2 en deel dat getal vervolgens door 4. Dat levert het rapportcijfer op voor goede teamrelaties.

 • Elkaar nodig hebben, steunen en vertrouwen

Tel de scores van de vragen 15, 16, 17 en 18 bij elkaar op en vermenigvuldig die met 2 en deel dat getal vervolgens door 4. Dat levert het rapportcijfer op voor elkaar nodig hebben en steunen.

Luisteren in teams bespreken

Wanneer je samen met jouw collega’s het luisterklimaat in het team test, krijg je inzicht in de individuele scores, maar kun je ook een totaalscore berekenen. Tijdens het bespreken van de scores kunnen leden van een team direct observeren hoe er wordt geluisterd. Hou vooral in de gaten:

 • Wie luistert naar wie;
 • Hoe er wordt geluisterd;
 • Welke issues naar boven komen;
 • Of deze issues te verhelpen zijn door anders te luisteren;
 • Wat de verdeling is tussen spreek- en luistertijd binnen het team;
 • Waar het team dieper op ingaat en waarop niet;
 • Of er concrete suggesties zijn voor verbeteringen.

Hou luisteren op de agenda

Een gesprek over luisteren kan veel onderwerpen losmaken die te maken hebben met samenwerken, macht uitoefenen, informatie delen en besluiten nemen. Het inhoudelijk bespreken van deze onderwerpen helpt meestal het luisterklimaat in een team te verbeteren. Maar er moet ook aandacht blijven voor de wijze waarop teamleden naar elkaar luisteren. Hou luisteren dus op de agenda. Bijvoorbeeld door aan het eind van een teamgesprek de vraag te stellen: hoe hebben we vandaag geluisterd? Formuleer conclusies en inzichten over het luisteren in het team en bedenk concrete actiepunten en afspraken.

Over de auteur

Rik Siere adviseert teams en organisaties die de interactie met hun omgeving willen ontwikkelen. In zijn trainingen leert hij professionals helder te communiceren over een transformatie. Hij schreef het boek ‘Ongehoord, waarom goed luisteren uw organisatie beter maakt’. Ook nam hij het initiatief voor de website www.luistertest.com. E-mail: rik@siecon.nl

Aanverwante artikelen

32 Feedback tips voor het geven én ontvangen van feedback

50 Modellen voor teamcoaches en teamleiders

Thema-gecentreerde Interactie voor teamcoaches. De ‘legacy’ van Ruth Cohn

Teamleren op drie niveaus – steeds dieper en fundamenteler

Feedback en de stroke economie. Prachtconcept van Claude Steiner

Geef een reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Welk account wil je maken?

Minimaal 8 tekens, 1 hoofdletter, 1 cijfer en 1 leesteken. Gebruik geen wachtwoord dat je elders ook gebruikt.

Minimaal 8 tekens, 1 hoofdletter, 1 cijfer en 1 leesteken. Gebruik geen wachtwoord dat je elders ook gebruikt.

Profiel maken

 • JPG/JPEG/PNG
 • Zo vierkant mogelijk
 • Vooral je gezicht
 • Max 1 mb

Profiel maken

 • JPG/JPEG/PNG
 • Zo vierkant mogelijk
 • Vooral je gezicht
 • Max 1 mb
Verdiepende opleiding - met Essenties erbij heb je de erkenning
Meer informatie +

Kom kennismaken met ons!

Je wilt wellicht met ons samenwerken of je bij ons laten opleiden, maar nog even ‘gevoel’ krijgen bij wie wij zijn? Of je hebt gewoon een aantal vragen die je liever persoonlijk bespreekt?

Laten we (video)bellen!

Laat hieronder je gegevens achter en we boeken samen een (half)uurtje in dat ons past. We ontmoeten elkaar via telefoon, Teams of Zoom. Geheel vrijblijvend uiteraard. Wij vinden kennismaken altijd waardevol. In principe neemt Martijn Vroemen contact met je op, maar je kunt ook kiezen voor andere Teamchangers.

Handleiding Zoom + mini-werkvormen

logokleinpath