De context van teams

Hoe goed ken je de interne stakeholders van jouw team?

Een belangrijk onderdeel van het coachwiel van Martijn Vroemen is ‘context’. Want teams maken deel uit van een groter geheel; een organisatie, een sector, een maatschappij, enz. Om de interne stakeholders van een team beter te begrijpen, kun je gebruik maken van de stakeholderbenadering. Teams leren zo makkelijker samen te werken en krijgen meer voor elkaar.

Rik Siere Interne stakeholders voor je team

In dit artikel

Wat zijn stakeholders?

Stakeholders zijn groepen zonder wie een organisatie niet kan voortbestaan. Het zijn groepen die een stake, een zakelijk belang, in een organisatie(-onderdeel) hebben. Zij scheppen de voorwaarden om te kunnen functioneren. Het begrip stakeholdermanagement werd voor het eerst gebruikt door de Amerikaanse econoom Edward Freeman in 1984. Zijn uitgangspunt is dat wanneer jouw leven door een organisatie wordt beïnvloed, je een stake hebt en daarmee het recht verkrijgt besluiten van die organisatie te beïnvloeden.

Daar is in de praktijk wel wat op af te dingen. Maar het principe van Freeman is duidelijk: organisaties oefenen invloed uit en moeten dus rekening houden met anderen. Het gaat bijvoorbeeld om medewerkers, klanten, leveranciers, media, politici, vakbonden en aandeelhouders. De afgelopen jaren is er ook steeds meer aandacht voor stakeholders die opkomen voor issues zoals: duurzaamheid, eerlijke handel, sociale gelijkheid, mensenrechten en Co2-uitstoot.

Hoe werkt het?

Stakeholdermanagement kent verschillende stappen. De belangrijkste zijn:

 • Inventarisatie van stakeholders
 • Analyse van belangen, invloed en impact per stakeholder
 • Begrijpen van voor- en tegenstanders
 • Ontdekken van gezamenlijke doelen
 • Werken aan productieve coalities
 • Strategisch de dialoog aangaan
 • Delen van resultaten
 • Transparantie vergroten en samen leren

In Nederland doen we het al eeuwenlang

De term is van recente datum, maar de ideeën achter stakeholdermanagement sluiten aan bij het veel oudere Rijnlandse model van zakendoen. Nederlandse organisaties hanteren dat al eeuwenlang. In dit model wordt een organisatie gezien als een samenwerkingsverband dat zorgvuldig alle belangen afweegt.

Kenmerken van het Rijnlandse model zijn onder andere: het langetermijnperspectief, samenwerking tussen management en medewerker en evenwichtige arbeidsverhoudingen. Besluiten worden zo veel mogelijk genomen in overleg met alle betrokkenen. Door je interne stakeholders te begrijpen, ken je het krachtenveld van je team veel beter.

Heeft een team ook stakeholders?

De stakeholderbenadering helpt je de omgeving van een organisatie te begrijpen en te beïnvloeden. Maar ook teams kunnen de verschillende stappen toepassen. Met name in grote organisaties is het zinvol interne stakeholders van een team te kennen en te begrijpen.

Interne stakeholders van veel teams zijn: interne opdrachtgevers, interne klanten, andere teams, directie, leveranciers, stafafdelingen IT, HR, FM, Financiën, Communicatie, Kwaliteit en de Ondernemingsraad. Sommige teams hebben ook rechtstreeks te maken met externe stakeholders, zoals eindklanten, wet- en regelgevers of toezichthouders.

Luisteren naar interne stakeholders

Luisteren naar interne stakeholders heeft tot doel beter samen te werken en conflicten te voorkomen.  Door tijdig kennis te nemen van standpunten van collega’s buiten het team en daarover overleg te plegen. Door te luisteren naar de agenda van interne stakeholders kan een team ook effectiever optreden. Het tweegesprek blijft de belangrijkste vorm van luisteren, maar soms doen teams ook onderzoek met interviews en vragenlijsten.

De wens van een interne stakeholder

In de relatie tot interne stakeholders speelt empathie een grote rol. Dat ontstaat door te streven naar wederzijds begrip en het eigen oordeel tijdelijk op te schorten. De verhouding tot interne stakeholders is continu in beweging en dat vraagt iedere dag opnieuw om een luisterinspanning. Een tweede vereiste is het waarderen van de menselijkheid van collega’s.

Een interne stakeholder is immers geen middel om je eigen teamdoelen te realiseren, maar hij/zij heeft een eigen rol en een eigen verantwoordelijkheid. De bereidheid om te veranderen is het derde aspect. Luisteren naar een stakeholder van jouw team is meer dan het correct begrijpen van argumenten en visies. Het doel kan zijn om overeenstemming te bereiken over toekomstige acties. De sleutel daarvoor is dan de wederzijdse bereidheid om het eigen standpunt aan te passen. Zie daarover ook het artikel ‘Dialoog als methode.’

Persoonlijk contact maakt het verschil

Persoonlijk en regelmatig contact houden relaties goed en stimuleren afstemming. Niet iedereen binnen een team heeft daarvoor overigens ook een talent. Daarom maken veel teams in de praktijk afspraken over welk teamlid contactpersoon is voor welke interne stakeholder. Dat maakt het begrijpen naar de context van een team ook beter behapbaar. Een voorwaarde is wel dat je regelmatig de moeite neemt om op de interne stakeholder af te stappen en persoonlijk contact wil maken.

Dat lijkt simpel, maar is het niet. Hilarische voorbeelden daarvan zijn te zien in het Tv-programma ‘Terug op de werkvloer’. Daarin spreken directievoorzitters voor het eerst sinds jaren weer rechtstreeks met hun collega’s. Het programma bewijst het nut van persoonlijk en direct luisteren. Blijkbaar gaat de werkelijkheid verloren als je je te veel in je eigen team opsluit. Ga er dus op uit en praat met je interne stakeholders. Dat kan gelukkig ook zonder verborgen camera en verkleedpartij!

Over de auteur

Rik Siere adviseert teams en organisaties die de interactie met hun omgeving willen verbeteren. In zijn trainingen leert hij professionals helder te communiceren over een transformatie. Hij schreef het boek ‘Ongehoord, waarom goed luisteren uw organisatie beter maakt’. Ook nam hij het initiatief voor de website www.luistertest.com. E-mail: rik@siecon.nl

Aanverwante artikelen

Fasen van teamontwikkeling: storming met Tuckman

Wat is een spelsimulatie?

Is een Scrum team wel echt een team?

De binnenstroom – Verken je innerlijk theater

Teamleren op drie niveaus – steeds dieper en fundamenteler

Geef een reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Welk account wil je maken?

Minimaal 8 tekens, 1 hoofdletter, 1 cijfer en 1 leesteken. Gebruik geen wachtwoord dat je elders ook gebruikt.

Minimaal 8 tekens, 1 hoofdletter, 1 cijfer en 1 leesteken. Gebruik geen wachtwoord dat je elders ook gebruikt.

Profiel maken

 • JPG/JPEG/PNG
 • Zo vierkant mogelijk
 • Vooral je gezicht
 • Max 1 mb

Profiel maken

 • JPG/JPEG/PNG
 • Zo vierkant mogelijk
 • Vooral je gezicht
 • Max 1 mb
Verdiepende opleiding - met Essenties erbij heb je de erkenning
Meer informatie +

Kom kennismaken met ons!

Je wilt wellicht met ons samenwerken of je bij ons laten opleiden, maar nog even ‘gevoel’ krijgen bij wie wij zijn? Of je hebt gewoon een aantal vragen die je liever persoonlijk bespreekt?

Laten we (video)bellen!

Laat hieronder je gegevens achter en we boeken samen een (half)uurtje in dat ons past. We ontmoeten elkaar via telefoon, Teams of Zoom. Geheel vrijblijvend uiteraard. Wij vinden kennismaken altijd waardevol. In principe neemt Martijn Vroemen contact met je op, maar je kunt ook kiezen voor andere Teamchangers.

Handleiding Zoom + mini-werkvormen

logokleinpath