Teamchange header

Voor individuen en voor teams

De Birkman methode geeft sturing aan groepsontwikkeling

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Birkman Blog anika-huizinga-RmzR87vTiYw-unsplash

De Birkman methode is als persoonlijkheidsinstrument ontwikkeld door de Amerikaanse organisatiepsycholoog Roger W. Birkman (1919 – 2014), begin jaren ’50. Het is een ideaal instrument om in te zetten bij individuele- en groepscoaching, en daarmee is het ook een efficiënt middel voor ontwikkelingen in teams. Stel je eens voor, dat je een team hebt dat niet lekker loopt… en je staat voor de klus hier wat aan te doen. Waar begin je dan?

In dit artikel ...

Een niet-lopend team is als een slecht geoliede motor. Uiteindelijk draait alles daar kapot op. De Birkman methode helpt je in een vroegtijdig – of juist in een cruciaal stadium – teamleden weer, of juist dichter, tot elkaar te brengen.

Birkman in teams

De Birkman methode is gebaseerd op zelfbeoordeling. Het ‘instrument’ bestaat uit een vragenlijst van 298 vragen, die de respondent volledig zélf invult. Wanneer er met Birkman in teams gewerkt wordt, wordt eerst aan alle teamleden gevraagd om individueel, en afzonderlijk van elkaar, de vragenlijst in te vullen.

Daarna krijgen alle teamleden hun Birkman signature rapport éérst 1-op-1 teruggekoppeld, alvorens ze groepsgewijs met hun zelfinzicht aan de slag gaan. De 1-op-1 terugkoppeling mag uitsluitend gedaan worden door een gecertificeerde en opgeleide Birkman professional. Birkman is namelijk géén zelf-interpretatief middel.

De belangrijkste boodschap die Birkman uitdraagt, is dat ieder mens zijn eigen kwaliteiten heeft – en daar trots op mag zijn. Door de terugkoppeling van rapporten uitsluitend door Birkman professionals te laten doen, is de verzekering dat dit in een positief kader gebeurt groter. Aan de hand van positieve psychologie wordt de juiste taal gekozen om iemands sterke (‘effectieve’) gedrag, iemand behoeften, iemands interesses en iemands uitlaatklep te benoemen.

Nadat iedereen zijn/haar eigen Birkman signature rapport heeft ontvangen, kan er met groepscoaching of -training begonnen worden. Het wordt dan aan de respondent zelf overgelaten of diegene zijn persoonlijke rapport wil delen met de rest van de groep.

Teamontwikkeling door verruiming van het eigen perspectief

Terug naar de hypothese: stel dat je daadwerkelijk een team hebt dat niet optimaal functioneert. Inmiddels hebben ze allemaal een eigen Birkman signature rapport ontvangen. Ze kennen hun eigen kwaliteiten én ze kennen hun eigen ‘stressgedrag’. Alleen dat van de ander kennen ze nog niet. Een Birkman professional kan aan de hand van negen gedragscomponenten de beleefde werkelijkheid van iedere respondent aflezen. Als in een teamsessie blijkt dat die beleefde werkelijkheid op enkele gedragscomponenten mijlenver uit elkaar ligt, is dat de plek om te beginnen.

Vaak is de teamleider of de manager degene die als eerste invalshoek benaderd wordt. De respondenten in deze rollen hebben namelijk al vaak de ‘formele macht’ in organisaties. Voor hen is het makkelijker naar teamleden toe te bewegen, dan andersom. Een belangrijk uitgangspunt in teamontwikkeling is vaak dat er genoeg sociale veiligheid gevoeld moet worden om openlijk te durven spreken. Die sociale veiligheid moet gevoeld worden. En dat gevoel creëren begint met begrip. De Birkman Methode is daar uitermate geschikt voor. Omdat Birkman vooral een zelfbeoordelingsinstrument is, wordt er op de gedragscomponenten gemeten hoe de respondent zijn eigen gedrag beschrijft, en hoe de respondent het gedrag van ‘de meeste (andere) mensen’ beschrijft. Daarmee geeft iemand eigenlijk zijn wereldbeeld bloot. Een teamcoach en Birkman professional kan dan direct zien waar dat wereldbeeld eigenlijk nog wat verruimd zou moeten worden. Dat gebeurt doorgaans heel subtiel, met zinnen als bijvoorbeeld: “Jouw kwaliteit is een hoge groepsgerichtheid, maar wees je er bewust van/houdt er rekening mee dat er ook mensen zijn die een hogere onafhankelijk prefereren”. Beide kwaliteiten zijn goed (“alles is oké”), maar beide kwaliteiten hebben ook hun sterktes én zwaktes.

Doelgerichte groepscoaching

Met dank aan de Birkman signature rapporten van alle respondenten kan er heel gericht gecoached worden in teams. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de manager en de marketingmedewerker het niet met elkaar kunnen vinden, maar de rest van de medewerkers wel. Aan de hand van dat vraagstuk kan er dan gecoached worden. Maar het kan met de Birkman methode ook zo zijn dat eventuele toekomstige knelpunten al in kaart zijn gebracht. Preventieve coaching zou dan ook ingezet kunnen worden.

Met Birkman rapporten kan men honderden kanten op, maar wel allemaal vanuit een positieve benadering. Mensen nader tot elkaar brengen door effectief te communiceren. Dat is de kracht van Birkman.

Over de auteur

Marcel van der Loo is al meer dan 25 jaar adviseur voor teams en organisaties. Birkman als middel maakte altijd al deel uit van zijn instrumentarium. Sinds 2017 is hij Learning Partner van 190 Birkman professionals in Nederland en Learning partner Worldwide van Birkman international.  marcel@birkman.nl

Meer weten over Birkman?  Bekijk ook eens www.birkman.nl

Geef een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nieuwsbrief?

Opleiding van Teamchange

Artikelen per thema

Misschien ook interessant

Werken met causale diagrammen

Groepsdynamica: het onder-water-leven van het team

Besluiten met Deep Democracy in je team

Een Teamplan: wat staat daar zoal in?

Teamsamenstelling: hoe doe je dat?

Dilemma’s voor teamleiders

Ik wil op de hoogte blijven

Voer je gebruikersnaam of e-mailadres in.
Je zult een link via e-mail ontvangen om een nieuw wachtwoord aan te maken.

Welk account wil je maken?

Minimaal 8 tekens, 1 hoofdletter, 1 cijfer en 1 leesteken. Gebruik geen wachtwoord dat je elders ook gebruikt.

Maak gastaccount
Maak deelnemer account
Maak student account
Maak alumnus account