Teamchange header

Hou het wel simpel

Een Teamplan: wat staat daar zoal in?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Teamplan Checklist © Teamchange (1)

Een team werkt planmatig. Hoe planmatig, dat hangt van het werk en van de context af. Maar ook een team dat kort-cyclisch of sterk improviserend werkt zal af en toe iets op papier willen zetten in een teamplan. Voor zichzelf – om met elkaar te kunnen evalueren -, en voor de buitenwereld, zodat anderen weten wat ze van het team kunnen verwachten.

In dit artikel ...

Bijgaande checklist kun je gebruiken om een teamplan te maken. Houd het heel kort: het zou op 2 A4 moeten kunnen. Als je meer wilt opschrijven, zoals de visie op je vakgebied of markt, historische ontwikkelingen, uitweidingen over je aanpak, beschrijving van trends; voeg dat dan toe als bijlage. Zet in je plan vooral wat uniek en specifiek is voor deze planperiode.

Elementen van het teamplan

Naam team:

Teamtrekker(s)/teamleider (als van toepassing):

Teamleden:

Beschrijving team

 • Beschrijf in korte zinnen wat het werkveld is, professioneel en commercieel.
 • Wat is het belang van dit team? Waarom bestaan jullie?
 • Wat is het kennisdomein en de klant markt of regio waarin je actief bent?
 • Je kunt aangeven of het thema bestaand, opkomend of nieuw is.
 • Noem ook in enkele woorden het belang van het thema.
 • Typeer de positie en/of locaties van het team binnen de organisatie.

Doelen

 • Geef nu in enkele regels aan waar het team aan wil bijdragen, professioneel en commercieel, zowel binnen als buiten de organisatie
 • Maak ook een onderscheid tussen beheer (van kennis en klanten) en innovatie (van producten en markten).
 • Hier moeten we de relevantie van het team zien. Doelen zijn vaak geformuleerd als -er: beter, sneller, deskundiger. Soms in werkwoorden, zoals bijdragen, ondersteunen, onderzoeken, maar pas op, want dat soort werkwoorden zijn vaak erg vaag. Geef ook aan op welke termijn je die doelen wilt halen.

Resultaten

 • Vertaal de doelen naar concrete resultaten. Dus wat gaan we concreet zien, zowel op professioneel als op commercieel gebied?
 • Wat mag de organisatie van dit team verwachten? Waarop aanspreken? Maak dit zo tastbaar mogelijk.
 • Van een resultaat moet je achteraf onomstotelijk vast kunnen stellen of het geleverd is. (Van een -er doel is dat vaak lastiger)

Projecten / werkgebieden / aandachtsvelden

 • Noem de projecten die dit team onder handen heeft, al dan niet samen met andere teams.
 • Geef eventueel de status van het project aan: bijna gereed, loopt door, of offertefase.
 • Geef ook in twee zinnen een waardering van de project portfolio. Is die groot, klein, eenzijdig of juist te divers, groeiend of slinkend, et cetera.

Activiteitenplan

 • Wat gaan jullie concreet doen om je doelen en resultaten te halen?
 • Maak een onderscheid tussen marktactiviteiten en professionele activiteiten. Denk aan acties binnen en buiten de organisatie.
 • Geef ook aan hoe je met de buitenwereld gaat communiceren. Pas op met vaagheden, zoals ‘verbinding zoeken met’. Hoe meer je focust en kiest, hoe groter de kans dat je succes hebt met het team.
 • Geef hier ook een planning aan, in grote brokken door het jaar heen.

Organisatie

 • Hoe gaan jullie je organiseren? Hoe vaak kom je bij elkaar en welke overige manieren zijn er om met elkaar te communiceren?
 • Wie coördineren de boel? Welke rollen zie je in het team?
 • Is er een onderscheid tussen een kerngroep en een schil eromheen?
 • Welke relaties leg je met andere personen of teams?
 • Ga je mensen in het team ontwikkelen en opleiden?

Afhankelijkheden

 • Geef aan of er bepaalde randvoorwaarden zijn die je nodig hebt, zoals faciliteiten, toestemmingen, personeel, bepaalde beslissingen die genomen moeten zijn.
 • En wat heb je nodig van andere spelers en derden die het teamresultaat sterk kunnen beïnvloeden?

Overige

Wellicht zijn er zaken die je nog niet kwijt kon, zoals te verwachten ontwikkelingen, zaken die even extra aandacht vragen, overige opmerkingen…).

Geef een reactie

Verzenden

Email zal niet openbaar zijn Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nieuwsbrief?

Opleiding van Teamchange

Artikelen per thema

Misschien ook interessant

Negen redenen om in teamverband te werken

Mannenteams of vrouwenteams: verschillen en voorkeuren

Wat is een team eigenlijk? Een noodzakelijke definitie

Teamtools Online – 50 oefeningen met App & Web

Unblame: hoe leiders veiligheid creëren

Teamcoaching tijdens-, en na Covid-19. Wat leren we?

Ik wil op de hoogte blijven

Voer je gebruikersnaam of e-mailadres in.
Je zult een link via e-mail ontvangen om een nieuw wachtwoord aan te maken.